Willekeur en doelloosheid

“Is alles niet compleet willekeurig – en derhalve doelloos?”

Nee, alles heeft een vaste codering, en zelfs ieder mens komt gecodeerd op aarde. Je bent vervolgens helemaal vrij om te beslissen, maar vanwege de oorspronkelijke codering verloopt alles wel volgens een afgestemde ‘weg’. Dit kun je zien als je diepste levenswens, of de Hogere WIL.

De aanwijzingen op ons ‘pad’ (ik noem het leven: ‘ het verlichte pad’) vallen ons dagelijks in de schoot. Op het moment dat je ergens voor afgesloten bent, dan zie je dit niet eens. Op het moment dat je ontwaakt in een bepaald bewustzijnsaspect – dus de relatie met een ervaring valt open en vrij – dan ontdek je ineens dat het je je hele leven recht in de ogen heeft gekeken, en dat alles ervan in dienst heeft gestaan dat jij er bewust van zou worden.

Dus, is er een doel? : JA, volledig bewust leven, en dan volg je moeiteloos jouw code: jouw gewenste leven. Op zo’n moment zal je ongelooflijk dankbaar kunnen worden en vol verwondering kunnen komen voor de intelligentie die dit allemaal voorziet. Niets willekeurig – alleen maar overvloed en liefdevolle aanmoedigingen om alles eruit te halen wat er in zit (je totale potentie, jouw broncode).

Elke keer wanneer je ontwaakt – wakker wordt in bewustzijn (en daarmee tevens doorkrijgt hoe je steeds weer kunt ontwaken) – ontdek je meer en meer over je zelf (je broncode) en leer je tevens steeds beter hoe je je hierop kunt afstemmen, wat je kunt doen – en laten, en kan je zelfs op een bepaald moment gaan beginnen met bewust kiezen wat je wil – omdat je steeds beter weet wat het werkelijk is dát je wil. Dan wordt je co-creator van Goddellijke Wil, en een waarlijke uitvoerder van je diepste levenswens.

En dat is alles wat je hoeft te weten. Dat we leven vanuit universele natuurwetten en onze eigen code uitleven – en dat deze perfect in onze beleving aangegeven wordt: Voelt het goed – dan klopt met jouw diepste wens (jouw code plan)- voelt het niet goed – dan is het niet jouw pad.

Wanneer het filter – de persoon – helemaal vol zit met allerlei verstorende waarheden (beperkende gedachten), dan kun je niet zuiver op je gevoel vertrouwen, want je gevoel is dan vertroebeld door ‘lichamelijke neigingen’ die je vertellen wat je persoonlijke waarheid is – dan word je geleid vanuit angst – en komt de liefdevolle communicatie van de scheppende bron niet meer door (het filter is dan ‘onzuiver’, troebel).

Het doel van zelfonderzoek is om i.p.v. de weerstand op te (willen) lossen er juist naar toe te gaan, en jezelf aan te leren om de pijn niet langer te (willen) ontwijken, te negeren of af te wijzen, maar om het juist steeds weer te willen ontmoeten zodat het met je kan communiceren en je je (verlichte) pad kan aanwijzen.

Dit is overigens niet hetzelfde als door de ‘pijn heengaan’, want dat klinkt alsof het een zware en verschrikkelijke beproeving is, dat lijkt het alleen maar, zolang je er niet ‘aan’ wilt. Het is juist het steeds weer ontdekken dat het niet zwaar is, maar tot je dienst staat. Dit doe je door te ‘oefenen’. En steeds weer te ontdekken dat alleen de afwijzing van deze prachtige en dienstbare communicatie het lijden veroorzaakte. Alles staat elke keer weer volledig tot je dienst. Het willen ontmoeten is het benutten ervan zodat het jouw diepste wens tot vervulling kan brengen.