Recensie

Recensie: Tijdschrift InZicht, november 2014

Door: Frans Hasselaar

Bewustzijn heeft er een nieuwe stem bij. Nicky Verbeek ontwaakte zonder “enige voorbode, verwachting of spiritueel zoeken” zoals ze het op haar website zelf verwoordt. Een frustrerende ervaring tijdens haar werk als sportinstructeur deed haar de blik naar binnen keren. Ze probeerde een objectieve kijk op de situatie te creëren door haar eigen rol vrijwillig te objectiveren. Die vrijwillige uitvlakking van haar ego zorgde voor een omwenteling waarna ze de leegte herkende als zichzelf. Ze ontvangt zoekers in haar praktijk en geeft satsang op verschillende plekken in Nederland.

En ze schreef een boek, Je bent vrij (elk moment opnieuw).

Omdat ze niet tot Waarheid kwam door het volgen van een traditie, maakt ze weinig gebruik van spiritueel jargon. Dit maakt haar verhaal fris en laagdrempelig. Er zijn geen verwijzingen naar meesters of spirituele geschriften. Eigenlijk leest het boek nog het meest als een zelfhulpboek, helder, scherp en beknopt. Nicky Verbeek geeft een eigen plausibele interpretatie van het ontstaan van het ego, of de denkgeest, zoals ze die zelf noemt. Het is een noodzakelijk pantser, bedoeld om het kwetsbare kind te beschermen tegen psychologische pijn en verdriet. Een mechanisme dat zichzelf echter weigert op te geven wanneer zijn rol is uitgespeeld. De volwassen mens is tegen geestelijk leed opgewassen, maar wordt daar door het ego van afgeschermd. Angst voor dit leed doet hem vluchten in analyse, relativering en beschuldiging van anderen.

Een ander verschil tussen Nicky Verbeek en andere leraren is haar rotsvaste vertrouwen in een methode die de zoeker in het hier en nu verankerd houdt en hem op elk willekeurig moment Waarheid kan laten ervaren. Het is een methode met nadruk op overgave en het juist omarmen van de rol van het ego, in plaats van daarbij weg te willen. Doordat strijd uitblijft, is het mogelijk pijn en angst onder ogen te zien, zodat die eindelijk op kunnen lossen.

Als hulpmiddel bij dit oplossen brengt Nicky Verbeek zeven karakterschetsen in kaart, elk met hun eigen overtuigingen en zelfbeeld. Deze zeven verschijningsvormen van het ego, gekoppeld aan een specifiek chakra, geeft ze hun eigen overpeinzingen en vragen mee. Door hierop te mediteren kan de eigen rol uiteindelijk worden doorzien. Het boek leest vlot en geeft ons een kijk op het Eeuwige vanuit een net iets ander gezichtspunt.

Frans Hasselaar