Nicky

Op zomaar een dag in mei van het jaar 2005 was er dat moment, dat ene enkele moment van waaruit zelfrealisatie ontsprong. Zonder enige voorbode, verwachting of ‘spiritueel zoeken’ kwam ik in een glorieuze hereniging met mijzelf. Deze directe en ultieme eenheidservaring heeft mij in een fractie van nog geen seconde mijn totale potentieel laten kennen. Ik doorzag dat ik elke vorm van persoonlijk lijden zélf had veroorzaakt en in stand had gehouden en dat dit volstrekt onnodig was. Bovendien werd het mij heel helder dat dit niet alleen voor mij geldt, maar op iedereen van toepassing is. Elke vorm van lijden ontstaat namelijk bij iedereen op precies dezelfde plek: in gedachten.

Er volgden steeds meer diepe inzichten in mijn ware natuur en ik ontdekte daarbij dat ontwaken uit beperkende gedachten elk moment, steeds opnieuw kon ontstaan door innerlijk een aantal stappen te nemen. Toen ik deze stappen bewust en procesmatig begon in te zetten werd het steeds gemakkelijker en kwam er steeds meer ruimte vrij van waaruit ik mijzelf in vrijheid kon verwezenlijken. Er ontstond een unieke methode. In de jaren daarop heeft mijn methode zich ontwikkeld tot een zeer effectieve sleutel om de kracht van zelfondermijnende gedachten om te buigen waardoor de ik-identificatie ermee wordt onderbroken. De wonderen die deze onderbreking teweeg brengt zijn direct bewustzijn verruimend en hebben een oneindig bevrijdende uitwerking op het leven en op de manier waarop het leven wordt gezien. Je bent vrij!

In ieder van ons zit een enorme kracht, wanneer je deze toelaat te ontwaken stelt het jou in staat om jouw leven volledig te transformeren van een lijdensweg in een liefdevol, succesvol en inspirerend leven. Het is mijn passie om jou hierbij te begeleiden.

Op dit moment ben ik vol passie mijn tweede boek aan het schrijven. Ook ben ik bezig met een bijbehorend nieuw (vervolg) Programma: Get a Life! Master your You-niverse. “Stop met dromen en ga je droomleven creëren!” Ik leer je alles over jouw energetische natuur en de wet van aantrekking. Door je natuur te volgen versterk je jouw ‘antenne’. Je begint te ontvangen.

Elk opkomend verlangen is een uitnodiging om je (droom) leven ‘waar te maken’. Jij wordt geroepen. Je hoeft er alleen maar volgzaam aan te zijn. So, Get a Life. Stop dreaming, just make it happen!

  • Missie: Het uitkristalliseren van jouw verlangen en het versterken van jouw ‘antenne’.
  • Resultaat: Je bent in verbinding met de scheppende bron en leeft het leven dat naar jou verlangt.
  • Ook hier ga ik Dag-events bij organiseren

Om mij zelf hiervoor alle ruimte te geven heb ik de persoonlijke consulten tijdelijk stop gezet. Deze zal ik uiteraard weer oppakken wanneer deze projecten zijn afgerond. Ik houd je op de hoogte!

Volg mijn Facebookpagina om uitnodigingen voor de gratis online live events te kunnen ontvangen! Mijn Facebookpagina is tevens mijn inspiratie pagina. Hier deel ik veel inspirerende quotes, korte tekstfragmenten uit mijn boek en uit mijn Online Programma, Vraag- en antwoord, Youtube filmpjes, audio opnamen van bijeenkomsten, maar ook het allerlaatste nieuws en alle aankomende events met je.