Nicky

Op zomaar een dag in mei van het jaar 2005

was er dat moment, dat ene enkele moment van waaruit zelfrealisatie ontsprong. Zonder enige voorbode, verwachting of ‘spiritueel zoeken’ kwam ik in een glorieuze hereniging met mijzelf. Deze directe en ultieme eenheidservaring heeft mij in een fractie van nog geen seconde mijn totale potentieel laten kennen. Ik doorzag dat ik elke vorm van persoonlijk lijden zélf had veroorzaakt en in stand had gehouden en dat dit volstrekt onnodig was. Bovendien werd het mij heel helder dat dit niet alleen voor mij geldt, maar op iedereen van toepassing is.

Elke vorm van lijden

ontstaat namelijk bij iedereen op precies dezelfde plek: in gedachten.

Er volgden steeds meer diepe inzichten in mijn ware natuur en ik ontdekte daarbij dat ontwaken uit beperkende gedachten elk moment, steeds opnieuw kon ontstaan door innerlijk een aantal stappen te nemen. Toen ik deze stappen bewust en procesmatig begon in te zetten werd het steeds gemakkelijker en kwam er steeds meer ruimte vrij van waaruit ik mijzelf in vrijheid kon verwezenlijken. Er ontstond een unieke methode.

In de jaren die volgden heeft mijn methode zich ontwikkeld tot een zeer effectieve sleutel om de kracht van zelfondermijnende gedachten om te buigen waardoor de ik-identificatie ermee wordt onderbroken. De wonderen die deze onderbreking teweeg brengt zijn direct bewustzijn verruimend en hebben een oneindig bevrijdende uitwerking op het leven en op de manier waarop het leven wordt gezien. Je bent vrij!

Mijn naam is Nicky Verbeek.

Ik help je vrij te breken uit beperkende gedachten zodat je je onbegrensde natuur leert kennen. Onder en achter alles wordt je gedragen door een enorme liefde. Wanneer je hierop begint te vertrouwen word je vrij en kan jouw leven optimaal tot uitdrukking komen.