arrow_drop_up arrow_drop_down

Leer - en coaching trajecten  - vergoedingen

Ga jij bij mij een traject aan? Dan kun je de kosten eventueel via je werkgever laten betalen, of via je eigen bedrijf administratief afschrijven. Ook kun je een traject als scholing aftrekken via je persoonlijke inkomstenbelasting.


HEB JE EEN WERKGEVER?


Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij de studie/persoonlijke ontwikkeling financieel te steunen. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun werknemers scholing aan te bieden om goed te (blijven) functioneren of om beter te gaan functioneren. Verder is de werkgever verplicht om werknemers die niet langer hun functie kunnen uitoefenen, scholing aan te bieden zodat zij op een andere plek aan de slag kunnen.


Scholing kan bestaan uit vakinhoudelijke trainingen, maar kan ook gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en ‘beter in je vel komen te zitten’. Jouw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie/training die je volgt. Je ontplooit jezelf en gaat talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris. Wanneer je werkgever de studiekosten voor je betaalt, kan hij/zij hierop belastingvoordeel halen.


Veel bedrijven hebben een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Overleg met jouw leidinggevende in hoeverre de organisatie een coach traject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten gedeeltelijk of zelfs volledig op zich neemt.


Soms weet je niet hoeveel er mogelijk is of wordt er op je werk (te) weinig bekendheid aan gegeven. Mocht hier weinig over bekend zijn op je werk, dan is het belangrijk om het aan te kaarten. 


HEB JE EEN EIGEN ZAAK? 


Heb je een eigen bedrijf, dan kun je studie en coaching kosten opvoeren als bedrijfskosten. Voorwaarde is dat de scholing die je ontvangt relevant is voor jou als ondernemer. De algemene regel is dat voor ondernemers geldt dat coaching in de meeste gevallen voor een groot gedeelte aftrekbaar is. De Belastingdienst zegt daarover het volgende: "Volgt u een training, opleiding, cursus, seminar of workshop die aantoonbaar leidt tot verdiepen van uw kennis, dan zijn dit zakelijke kosten die volledig aftrekbaar zijn" (bron: Belastingdienst). Check bij je eigen accountant hoe de regels dienen te worden geïnterpreteerd voor jouw bedrijf.


PERSOONLIJK AFTREKBARE STUDIEKOSTEN  2020 - 2021 


Particuliere studiekosten kun je in veel gevallen fiscaal aftrekken. Wanneer de studie die je aangaat erop gericht is om je positie te verbeteren, dan kun je studiekosten meestal aftrekken (na aftrek van een drempelbedrag van €250,-). 

Je geeft je studiekosten op via je belastingaangifte inkomensbelasting. De hoeveelheid studievergoeding die je terug ontvangt is afhankelijk van je inkomen. De studiekosten kun je aftrekken in het jaar dat je de studie hebt betaald. Wil je precies weten hoeveel je mag aftrekken? Vul dan de online aangifte in op 'Mijn Belastingdienst'.


In de Kluwer Belastinggids 2013 staat het volgende: “Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.” 

Bron: http://www.natuurcoach.nu/artikelen/coaching-aftrekbaar-van-de-belasting/. 


Wanneer je een uitkering ontvangt, kun je ook soms in aanmerking komen voor een vergoeding van studiekosten. Informeer hiervoor in jouw gemeente of stad.

Deze website werkt met cookies