Jezelf ontstijgen

…“Je bent een zoeker en je blijft een zoeker”…  En laat dat nu precies de bedoeling zijn.

Je zal altijd een innerlijk verlangen ervaren om een bepaald niveau van tevredenheid te bereiken, en je zal je steeds opnieuw geroepen voelen om er alles aan te doen om dit innerlijk verlangen tegemoet te komen. Dit is een oneindig proces, want wanneer je het beoogde doel bereikt blijkt het niet het eindstation te zijn, maar weer een nieuw vertrekpunt. En hier begint alles weer van voren af aan. Dit is het levensvuur, altijd in beweging. Je hoort niet stil te staan, jij bent onderdeel van ‘the Flow’. Het proces blijft gaande, zichzelf grenzeloos vervullend.

Ieder mens voelt van binnen dat hij verder wil komen, waar hij zich ook bevindt. In ieder van ons zit een zekere drive, een passie, een levenslust. Dit zorgt ervoor dat we iets nieuws aanpakken, dat we ontdekken, leren en ons steeds verder blijven ontwikkelen, dat we evolueren. Deze innerlijk voelbare drift is in wezen pure levensenergie. Het is dat wat bij elke levensadem moeiteloos en vanzelf binnenstroomt. Je kunt er niet omheen en je komt er niet vanaf, zolang als je leeft. Gelukkig maar. 

Dit is waarom elk mens ook altijd op zoek blijft. Er is namelijk geen eindstation, er is geen vaste plek voor bewustzijn, want bewustzijn is energie en altijd in beweging. Het is constant aan verandering onderhevig. Dus, laat het je inspireren, want dat is precies wat het wil, jouw diepere verlangens aanboren en in vervulling brengen. Dit geeft de zin aan jouw leven. Het verlangen om nieuwe wegen te ontdekken en je bewustzijn te verruimen biedt jou de gelegenheid om allerlei mogelijke mogelijkheden waar te maken.

De ervaring ‘zoekende’ te zijn, is dan ook iets wat geen einde kent. Wil hier vooral niet vanaf! Wees gerust als je dorstig van verlangen bent want er is helemaal niets mis met je. Je staat op het punt meer te worden, meer bewustzijn tot je te nemen, te ontvangen. Een bijzonder moment. Je hoeft dus ook nooit te stoppen met zoeken, of je zelfs ook maar te schamen dat je zoekende bent, je hoeft alleen maar te beseffen wat dit zoekende verlangen werkelijk is: Het vuur van bewustzijn, Goddelijk initiatief. Hier zal je onophoudelijk gehoor aan willen geven. Echter, niet zozeer door iets te doen, maar door iets (toe) te laten.

Het voelbare verlangen naar tevredenheid is als een impuls, een directe aanraking vanuit bewustzijn. Het wil jou. Op het moment dat het er is, is het dan ook aan jou en jou alleen. Niets is er voor niets, dus deze impuls werpt zich in jouw schoot om te worden aangenomen door jou, en niet te worden weggegeven, genegeerd, ontweken of gesust. Het is er al, en het gaat nergens heen, totdat jij er wat mee doet. Uitstel is lijden, aanpakken is leven, meestromen. Go with the flow!

Bewustzijn heeft maar één plek om jou aan te kunnen sporen en dat is in jouw ervaring van jezelf. Jouw zelfbeeld, de ingebeelde reconstructie van wie je bent, wordt gevoelsmatig vertaald door middel van een ik-beleving: Eigenwaarde. Het is precies hier, in jouw eigenwaarde, waar bewustzijn jou kan initiëren tot transformatie.

Het zelfbeeld, ook wel ego genoemd, is overigens van niet te onderschatten waarde, misschien dat het daarom ook wel zo waardevol voelt. Niemand doet het zonder, niemand kán zonder, want het zelfbeeld stelt je in staat om in verbinding te komen met jouw wereld. Want alleen als jij enig besef hebt van jezelf, is het mogelijk om een indruk van de wereld om je heen te ontvangen. Dit is een natuurwetmatig en noodzakelijk gegeven. Jouw zelfbeeld ligt daarom aan de basis van al jouw relaties, zo ook die met de bron.

Wanneer je door een nieuwe impuls van bewustzijn aangeraakt wordt, zal je dit in eerste instantie ervaren als een aantasting of een vermindering van je eigenwaarde, je zal je kwetsbaar, onzeker of onwaardig voelen. Hier zullen gedachten bij opstaan die je gewaar maken dat je leven niet voldoet, of dat jij niet voldoet, of dat je iets verkeerds hebt gedaan. En laat dit nu exact de bedoeling zijn. Bewustzijn morrelt aan de deur van wat jij nu weet. Er is namelijk iets, iets beters, en dit bevindt zich voorbij wat jij nu weet over jezelf en jouw leven. Het zal hiervoor jouw aandacht dienen aan te wakkeren en doet dat op de plek waar alles plaatsvindt, in jou. Het is vervolgens aan jou om aan jouw huidige weten vast te willen blijven houden of om je los te koppelen en je te openen voor iets nieuws.

De onvrede die innerlijk wordt ervaren dient een hoger doel. Want zolang jij je goed en tevreden voelt, kom je niet in beweging voor deze op handen zijnde verandering. Dan blijft alles precies zoals het nu is, en dat is, zoals je inmiddels begrijpt energetisch onmogelijk. Dus voel het wanneer het er is, wees ervan bewust, zodat je het kan herkennen en er gehoor aan kan geven.

Het is nu volledig aan jou om het aan te nemen, het verleent zichzelf namelijk geen doorgang. Het zal bij je blijven en geduldig wachten – een leven lang als het moet – totdat jij het jouw toestemming geeft. Omdat bewustzijn onvoorwaardelijk van jou houdt zal het nooit voorbij jouw wilsgrenzen gaan. Dit betekent dat jij volledig vrij bent om deze impuls wel of niet de toegang te verlenen.

Wil jij het toelaten? Dat houdt in dat jij je er volledig voor openstelt in plaats van je af te schermen door houvast te zoeken in een gedachte waarmee je dit initiatief zal kunnen pogen te ontkennen, negeren, vermijden of onderdrukken teneinde jouw zelfbeeld te behouden en jouw eigenwaarde te herstellen. De impuls echter, is er en heeft geen weg terug, het kan alleen maar bij je blijven of doorgang krijgen. En zolang als jij er niet aan wilt toegeven zal je voortdurend al jouw energie dienen te wijden aan manieren om de ontkenning ervan leven te geven.

Wat als deze innerlijke degradatie de – enige echte – toegangspoort is tot jouw hogere energie, en je de gelegenheid biedt om  te ontwaken?

Dan is het van belang dat je allereerst in vrede komt met de ervaring van onwaardigheid, en je over te geven aan het gevoel niet goed genoeg zijn. Laat je eigenwaarde omlaag halen, laat het je ont-eren. Het is slechts een idee dat van z’n voetstuk af wordt gehaald, en er is nieuw bewustzijn dat zijn plek wil innemen. Hiervoor zal jij ruimte moeten vrijmaken.

Wanneer je beschikbaar wordt voor de onvrede van jouw onwaardigheid en je de ontstane nederigheid op je in laat werken zal je vervolgens gedachten kunnen gewaarworden die toeschieten ter bescherming van jouw zelfbeeld. Wat staat er op ter verdediging van jouw eigenwaarde? Het zijn precies deze gedachten die je tegen zouden kunnen houden om te ontwaken en je huidige zelf te ontstijgen.

Kun je deze gedachten gewaarworden? Ze hebben je ongetwijfeld op enig moment of voor langere periode gediend, maar bewustzijn verlangt nu dat je ze vrijgeeft. Hier zal een zekere angst bij de kop op steken. Weet dan dat angst er niet is om je bang te maken, om je te laten vechten, vluchten of een oplossing te zoeken. Angst is je metgezel en je uitermate goedgezind. Het bevindt zich aan de rand van jouw bewustzijn. Het geeft beeld aan de beperkende en ontkennende gedachte die jij gelooft, en houd deze je voor. Het wil dat je het weet. Het laat je zien waar je volgzaam aan bent, en waarom jouw diepere intentie niet (of niet volledig) kan doorstromen. Laat los. Dit is wat angst je vertelt. Dit is wat je voelt. Laat angst je dienen, zoals het je wil dienen. Laat los deze waarheid.
Zowel kwetsbaarheid als angst staan tot jouw dienst. Zij dienen jouw expansie, jouw oneindige vooruitgang. Alleen via deze gewaarwordingen kan jij bewust worden gemaakt van de levende stroom van jouw diepere intentie, jouw hoger Zelf. Jij bent het die door jouw defensies heen wil prikken waar of wanneer jouw leven nog gebaseerd is op een idee. Ideeën leven niet, hebben geen adem nodig, zijn dood, en kunnen daarom alleen in cirkeltjes om zichzelf heen draaien. Ideeën zijn niet in staat om te expanderen, te ontwikkelen, te evolueren, daar heb je bewustzijn voor nodig. Jij! Voel de uitnodiging wanneer bewustzijn aan jouw deur staat te morrelen en neem deze gretig aan. Doe mee en  laat je ideeën omver geworpen worden. Hoe makkelijker jij van gedachten kan veranderen hoe vrijer het leven zijn doorstroom door je heen kan vinden. Laat het door. Geef het toegang, zodat je steeds weer jezelf kan ontstijgen.

x

Nicky