Zelfrealisatie

Zelfrealisatie

Zelfrealisatie, tot zelf-inzicht komen of te wel ontwaken, wakker worden. In het engels ook wel bekend als 'the shift', de innerlijke verschuiving. Wát is zelfrealisatie nu precies?

Zelfrealisatie: Bewust worden van bewustzijn

Innerlijk vindt er een verschuiving plaats in perceptie. Je bekijkt de wereld niet meer vanuit de ik-persoon (het ik-perspectief) maar vanuit Bewustzijn zelf (Open Gewaarzijn) en krijgt hierdoor besef van een nieuwe, ruimere (onbegrensde!) werkelijkheid.

Er vindt een verschuiving plaats vanuit de ik-beleving naar het onpersoonlijke, het alles omvattende. Je gaat spontaan 'op' in het hier en nu moment, valt er mee samen, en krijgt dan ook een glimp van het allesomvattende mee.

Een innerlijke verschuiving

Deze verschuiving vanuit afgescheidenheid (ik én mijn wereld: dualiteit) naar heelheid (ik bén mijn wereld: non-dualiteit) kan een gevoel van absolute eenheid of 'verlichting' met zich meebrengen, die vaak enige tijd aanhoudt. Zelfrealisatie is dan ook een bijzondere ervaring, maar niet iets om na te streven of aan vast te houden, want vroeg of laat gaat de ervaring - net als alle ervaringen - gewoon weer voorbij. De ervaring van zelfrealisatie is dan ook volledig ondergeschikt aan het inzicht (het bewustzijn) dat zich in de ervaring openbaart. Het inzicht dat in de ervaring wordt opgedaan is (wel) van blijvende aard.

Zelfrealisatie betekent niet het einde van zoeken, maar het begin van ontwaken

Het is het eerste besef dat er een waarheid bestaat buiten het ik. Dit opent de deur naar meer. Meer realisaties, meer openingen voor bewustzijn om zich in je te kunnen openbaren. Er is dan ook niet zoiets als een 'ontwaakt' of 'gerealiseerd' mens, er is wel zoiets als een wakker leven. Wanneer je bereid bent om je elke dag weer te openen voor het onbegrensde perspectief van bewustzijn leef je een wakker leven. Je bent bereid om elke keer weer jouw persoonlijke beleving van de waarheid op te geven en af te staan aan nieuw bewustzijn. Nieuw weten. Hiervoor is het van belang om:

  1. Een open en beschikbare houding eigen te maken ten opzichte van je eigen gevoelens (elk gevoel te willen voelen)
  2. Een flexibele houding eigen te maken ten opzichte van je eigen gedachten (elke gedachte vrij te willen laten)

Zelfrealisatie is het gevolg van zelfonderzoek

Zelfonderzoek: Het onderzoeken van je eigen beleving wanneer je innerlijk weerstand of afwijzing ervaart. Bij elke vorm van innerlijke afwijzing, weerstand, is er gelegenheid tot ontwaken. Er is een ervaring die ongewenst voelt. De oorzaak van de gevoelsmatige afwijzing ligt niet in de werkelijkheid maar in de (persoonlijke) gedachten óver de werkelijkheid. Deze filteren de persoonlijke beleving. Door de gedachten te ontdekken die je realiteit filteren en daarmee beperken, kun je ze loslaten (bevrijding). Met het vrijlaten van gedachten die je hebben beperkt, ontstaat spontaan het ware zicht op de werkelijkheid. Bewustzijn!

Bewustzijn kent geen grenzen

Bewustzijn is onbegrensd. Dit betekent dat wanneer je je ervoor opent je steeds weer nieuwe inzichten kunt opdoen, steeds weer nieuw bewustzijn kunt ontdekken en openbaren. Hier komt geen einde aan, zolang jij er maar voor open blijft staan. Er is dus nog een compleet onbekende wereld om te ontdekken, te laten ontvouwen en te benutten!

Wil je meer weten? Ga naar: https://nickyverbeek.nl/


Reactie plaatsen