Ego

Ego

Wat is het ego? Het ego is een verzamelnaam voor dat wat we allemaal ervaren als 'onze' IK. In veel kringen gaat het ego rond als zijnde 'slecht' of niet bestaand (de ik-illusie). Iets waar je maar zo snel mogelijk vanaf moet komen. Maar iedereen heeft te maken met het ego, want we ervaren nu eenmaal een ik. Het ik (de ervaring ervan) is dan ook niet te ontkennen. Je komt er ook niet vanaf. Wel kun je onderscheid leren maken tussen een Ik-identificatie en Open Gewaarzijn.

Ik-identificatie

Je ervaart jezelf als een losstaand individu, het is jij én het leven, jij én de ander, jij én de rest van de wereld. Dit zorgt voor een scheiding tussen jou en al het andere. Dit brengt een kwetsbaar, onzeker en /of afhankelijk gevoel met zich mee, want in verhouding tot al het andere ben jij maar klein, onbetekenend en van weinig invloed. Je zult geneigd zijn om vast te willen houden aan wat je kent. En dat ben jij zelf. Hierdoor zal je je handelen baseren op wat 'goed' en / of 'veilig' of 'zeker' voelt voor het ik. Dit levert echter wel een leven vol gemis en beperking op.

De waarnemer

In Open Gewaarzijn ben je de waarnemer van het leven. Je beseft dat alles en iedereen volledig samenkomt in één uniek referentie punt: Jij! Je bent zowel de ontvanger van jezelf (jouw leven) áls de creator ervan. Dit vindt allemaal plaats vanuit dat ene unieke referentiepunt: JIJ.

De verschuiving

Wanneer je innerlijk de verschuiving maakt vanuit ik-identificatie naar Open Gewaarzijn word je je bewust van je (ware) zelf. Dit noemen we ook wel 'ontwaken' of 'zelfrealisatie'. Je ontdekt dat je niet afgescheiden bent. Je ontdekt dat je niet die ene bent, maar juist al het andere! Je ervaart al dat andere, al dat wat je bent, echter maar op één plek. De ik-plek.

Je bent niet die ene, je bent al het andere

Wanneer je geïdentificeerd bent met je ik-ervaring zal je je kunnen realiseren dat het leven tegen je kan zijn, of dat mensen je kunnen kwetsen, dat je verlies kunt lijden of dat je kan worden beperkt. Terwijl je in Open Gewaarzijn zult beseffen dat precies datgene wat tegen je lijkt te zijn, alleen jijzelf kán zijn. Jouw leven koppelt je terug of je hebt gecreëerd vanuit verbondenheid of juist vanuit afgescheidenheid (of te wel: of je bewust of juist onbewust hebt gecreëerd). Eenmaal ontwaakt zal je elke 'negatieve' ervaring willen aankijken, puur en alleen omdat je weet dat deze ervaring voortkomt vanuit je eigen voorwaarden. Deze ervaringen bieden je de ultieme gelegenheid om weer méér bewust te worden. En aangezien bewustzijn geen grenzen kent is dit een oneindig spel. Een wakker mens zal dan ook nooit willen stoppen met bewust worden.   

Meer weten? Ga naar: https://nickyverbeek.nl/

Reactie plaatsen