Vrij zijn om jezelf te zijn, dat maakt gelukkig!
13 februari 2021 
14 min. leestijd

Vrij zijn om jezelf te zijn, dat maakt gelukkig!

Vrij zijn

Je bent pas echt gelukkig als je helemaal jezelf bent. En weet je wat dat is: vrij! 

Vrijheid is geluk

In mijn coach praktijk heb ik 15 jaar lang onderzocht wat mensen het allerliefste willen. Wanneer zijn we gelukkig? Waar worden we gelukkig van? Ik heb ongelooflijk veel mensen gesproken over geluk en vooral hun persoonlijke verwachtingen van geluk en ik ontdekte dat de meeste mensen dezelfde verwachtingen hebben over wat hen het meeste geluk oplevert. 

Iedereen heeft zo zijn eigen idee over wat geluk precies is, en ook over wát het is dat gelukkig maakt, maar ieder van ons wil gelukkig zijn en zich gelukkig voelen. Dat is dus iets wat ons allen kenmerkt en diep, heel diep zit. We doen er dan ook eigenlijk alles voor om ons persoonlijke geluk te mogen vinden.

Maar wat willen we dan?

We willen léven, maar dan wel écht leven, stromend leven. We willen gemak ervaren in ons denken, doen en laten. We willen zonder beperkingen ‘ja’ kunnen zeggen tegen het leven, ‘ja’ kunnen zeggen tegen de liefde en tegen onszelf. Maar we willen net zo gemakkelijk ‘nee’ kunnen zeggen wanneer dat zo voelt, overigens zonder de ander daarmee tekort te doen. We willen gewoon onze eigen ruimte innemen. We willen dus vrij zijn. Zó vrij dat we onbelemmerd ons hart kunnen volgen. 

Kortom, wat ons gelukkig maakt zit ín ons, dat zijn wij zelf, dát is onze vrijheid. We willen onbeperkt van onze vrijheid, die in ons zit, gebruik maken. Hoe is dat! Als we op zoek gaan naar dat wat ons gelukkig maakt, zijn we wezenlijk op zoek naar onszelf. Onze ware zelf. Onze vrijheid.

Vrijheid zit van binnen

Zoals vogels weten welke richting ze op moeten vliegen om hun gewenste bestemming te bereiken en schildpadden weten welke zeestroom ze moeten volgen om op hun gewenste bestemming aan te komen, zo weten ook wij dat er een bestemming voor ons is. 

Onze bestemming zijn we zelf. Wanneer wij echt helemaal onszelf zijn. Onze reis is dan ook een innerlijke. En eenmaal thuis aangekomen, zo weten we, zullen we in staat zijn om een leven te creëren dat volledig aansluit bij wie wij écht zijn.

 • Maar hoe komt het dat we daar dan niet (al) zijn? Thuis. Het klinkt zo dichtbij! En het klinkt zo gemakkelijk: Gewoon helemaal jezelf zijn. Vrij zijn om jezelf te zijn. 
 • Hoe weet je het wanneer je wel of niet vrij – en dus wel of niet jezelf – bent?
 • En als je dat dan tóch weet, waarom veránder je dat dan niet?
 • Waarom is het zo moeilijk om terug (thuis!) te komen? Of lijkt dat alleen maar zo?

Op deze vragen wil ik graag antwoord geven.

Ik heb namelijk ontdekt dat het niet moeilijk ís, maar dat we het onszelf onbewust moeilijk maken als we niet weten hoe we energetisch in elkaar zitten en hoe onze energie werkt. 

Alles wat we nodig hebben zit ín ons, we hoeven dus alleen maar te leren hoe we gebruik kunnen maken van alles wat er in ons zit om het in dienst van ons leven te kunnen inzetten. Als wij eenmaal beseffen dat onze energie altijd vóór ons werkt is het een kwestie van afstemmen. Ons gevoel leidt ons de weg.

jezelf zijn

Voelen is luisteren naar je innerlijke kompas

Heb je jezelf wel eens horen zeggen: 

 • Ik was helemaal buiten mezelf, had mezelf niet meer in de hand.
 • Zij krijgt het voor elkaar om me compleet uit mijn eigen energie te trekken.
 • Ik ben vandaag helemaal mezelf niet, alles loopt in de soep.
 • Ik voelde me daar niet thuis, ik kon gewoon mezelf niet zijn.

Wanneer we niet onszelf zijn dan weten we dat, want we voelen het. We voelen ons beperkt. En dat drukt op onze vrijheid.

Diep van binnen zit dus het besef van wie wij werkelijk zijn. Dit vertelt ons dat we in wezen volkomen vrij zijn, zolang we ons maar niet laten afleiden door de energie van de wereld om ons heen. 

We zijn dus energie en onze energie is van zichzelf volkomen vrij. Maar onze energie is ook open en stelt ons in staat om verbindingen aan te gaan met de wereld om ons heen. We voelen onze eigen energie en daarnaast zijn we in staat om de energie van de wereld om ons heen te voelen. Het is de kunst (van het leven) om je niet te laten beïnvloeden door de energie van alles om je heen. 

Om een leven te leiden dat gebaseerd is op je eigen innerlijke drijfveren is het dus super belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en in verbinding te blijven met je eigen energie. Dan maak je de juiste keuzes, namelijk keuzes die voortkomen vanuit jouw eigen energie, en dat voelt goed!

Innerlijk Kompas

Wij hebben dus een innerlijk kompas. Onze eigen energie IS ons innerlijke kompas. Je zou ook kunnen zeggen: Wij ZIJN onze eigen innerlijke kompas. Op het moment dat we onze innerlijke kompas niet meer volgen, dan gaat de wereld om ons heen ons tegenstaan. Onze wereld voelt dan beperkend aan. En daardoor voelen we ons vanzelfsprekend minder goed.

Wanneer we niet aangesloten zijn op onze innerlijke kompas leiden we onbedoeld een leven dat niet rechtstreeks vanuit onszelf voortkomt. We willen niet afhankelijk zijn van de waarheid of de wil van de mensen om ons heen. Als we dit onbedoeld toch zijn (geworden), dan voelen we dit. 

Blijf

In plaats dat we snel willen vertrekken uit dit gevoel omdat het onprettig is, kunnen we dit afgescheiden gevoel ook benutten om terug te komen in de verbinding met onze innerlijke kompas. Dat is namelijk de bedoeling!

Als we ons niet vrij voelen dan handelen we niet vanuit onze eigen natuurlijke vrijheid, maar het is niet de bedoeling om daarvan weg te vluchten of er tegenin te gaan, maar juist dat we naar binnen keren om ons opnieuw af te stemmen.  

Je gevoel vertelt je de waarheid. Je voelt je niet voor niets onvrij! Je bent niet meer (in verbinding met) jezelf. En dat betekent wezenlijk dat je je op de een of andere manier nog gedraagt naar de waarheid van een ander. 

Ons gedrag is dan dus nog ‘aangenomen’. Ons gedrag is nog aangesloten op de wereld om ons heen. Niet los. Niet op zichzelf staand. En dat betekent dat je nog afhankelijk bent van de wereld om je heen. 

De mate van vrijheid die je ervaart is dan ook een feilloze graadmeter. Hoe meer je voelt dat je niet jezelf bent en hoe beperkter je je voelt, des te verder ben je van je innerlijke leiding af geraakt. Kom terug, dat is wat het je vertelt. Als je ernaar luistert.

Voel je je dus ongelukkig? Niet jezelf? Beperkt? Blijf er dan even bij. Zodat je eigen energie met je kan praten en haar boodschap werkelijk tot je door kan laten dringen. Luister ernaar zodat het je terug kan brengen.

Stem je (weer) af op je eigen energie

Datgene wat je nu pijn bezorgt leeft in je. Het is een idee, een waarheid, een overtuiging. Je gelooft het, je hebt het namelijk al eens eerder ervaren. Je bent erin gaan geloven, terwijl het je pijn doet.

Die pijn heeft een boodschap. Het is niet waar.

Wat je pijn doet is niet waar.

Het is niet jij. En het is niet de communicatie vanuit jouw energie.  Het is een waarheid van een ander. Iemand heeft je dit ooit aangereikt. En jij bent het gaan geloven. En nu leeft het in jou. Als een dissonant. Het verstoort de rechtstreekse verbinding met je innerlijke kompas. Dat is wat je voelt!

Maar let op! Je komt er niet vanaf door het simpelweg af te wijzen. Of terug te geven aan je wereld. En ook niet door ertegen in te gaan. De strijd ermee aan te gaan. Want het leeft IN je. En dus zou je kunnen zeggen: JIJ bent het! Terwijl het niet is wie je wil zijn, want het is niet volgzaam aan je eigen innerlijke drijfveren en het is niet in overeenstemming met je eigen energie. Maar hoe je het ook wendt of keert, je kunt niets buiten je afwerpen dat binnenin je nog ruimte inneemt. Het dient binnenin je opgelost te worden. En dit doe je door de betekenis te veranderen. 

Dus: niet afwijzen, maar veranderen, zó! vind je de weg terug naar vrijheid.

Jij geeft alles betekenis

De waarheid die je nu pijn doet leeft in je ALS een pijnlijke waarheid. Het is waar, dus je hoeft en kunt het zelfs niet (meer) afwijzen. Iets dat is, is, en is er dus al. Door het af te wijzen word je de doorgever van iets dat al is. Maar je geeft de energie dan wel door zoals jij het hebt ontvangen of zoals jij het hebt begrepen en dus geïnterpreteerd. Dus, als jouw ervaring negatief is, zal je het ook als negatieve energie doorgeven. Je kunt het namelijk alleen doorgeven zoals je het zelf KENT. 

Het is er EN het is ook nog eens waar. Maar het HOEFT niet waar te zijn zoáls jij het nu gelooft. Het is van zichzelf vrij (van betekenis). 

Het leeft nu in je zoals je het eerder hebt ontvangen of zoals je het toen hebt aangenomen. Hier zit een gevoel bij. Hoe het voelt, dus hoe jij het nu ervaart, vertelt je welke betekenis het nu (nog) voor je heeft. Deze betekenis heb JIJ het toegekend. Dit kan niemand anders voor je doen. Dit is namelijk onderdeel van je natuurlijke vrijheid. Hoe het voelt vertelt je dus alles over de betekenis die het nu voor je heeft: Die betekenis is positief (je kent het als liefde) óf negatief (je herkent het als liefdeloos). In het eerste geval is het vrij en ben jij vrij, in het tweede geval zal het je beperken.

De enige ware betekenis is liefde

In werkelijkheid is niets beperkend. Alles is liefde! Alles komt voort vanuit bewustzijn. Niets is in staat is óm je te beperken. Alles is scheppend van zichzelf, alles staat in dienst van ontwikkeling, expansie en groei. 

Dus de betekenis die het nu heeft, zolang als het ten nadele van jou is, is niet de ware betekenis. Dat is het enige wat er mis mee is. Zolang jij het als nadelig ervaart heeft het niet de juiste betekenis toegekend gekregen IN jou. Het is aan jou om de betekenis te veranderen. Om het ten voordele van jou te maken – IN jou.

Sta eerst even stil bij het feit dat jij het bent die betekenis toe kan kennen. Jij bent degene die in staat is om verbindingen aan te gaan. Hoe je dit aangaat is jouw vrijheid. De manier waarop je je verbindt gebeurt via de betekenis die je eraan geeft. Dus: welke betekenis jij geeft aan .. wat dan ook .. is de verbinding van waaruit jij creëert. Alles wat er uit jouw verbindingen voort kan komen is het gevolg van de betekenis die er in is gelegd. 

Jij geeft betekenis en creëert…

Door iets een waardevolle betekenis te geven maak je het vrij. Of beter gezegd, geef je het zijn oorspronkelijke vrijheid terug! Het directe gevolg is dat jij er ook meteen vrij van bent. 

Innerlijke vrijheid vinden

Zolang je iets een liefdeloze, zinloze of waardeloze betekenis geeft, zal je verbinding ermee dit ook zijn! Het zal je nooit liefde, zin of waarde kunnen schenken, hoe graag je dit ook wil. Niet omdat het dat niet IS, maar omdat het niet ZO ervaren wordt  – vanwege de dieper liggende betekenis die je het (zelf!) hebt gegeven. 

Dus door jouw ervaring een liefdevolle (zinvolle of waardevolle) betekenis te geven, geef je jezelf vrijheid. Dit is wezenlijk: draaien naar de bron.

Waar ik het nu over heb, is echt de absolute vrijheid die je hebt, de onbegrensde vrijheid die je bent! Je bent vrij om vrij te zijn. maar je mag je ook onvrij wanen en dit doe je door ervaringen als beperkend te bestempelen. Het gevolg is dat het je zál beperken. Hoe kan het ook anders!

Dit is het. Jij hebt het zo aangenomen. Het is door jouw systeem overgenomen. Je kunt het nu niet meer afwijzen. Je kunt het alleen transformeren. In iets dat wel liefde is, in iets dat wel zinvol is, in iets dat wel waardevol is. Dit is ware heling, spirituele bevrijding. En dit is aan jou! 

Dus voel je je afhankelijk, beperkt en ben je niet meer jezelf? Kijk dan naar je ervaring. En richt je dan vooral op de betekenis die je het hebt gegeven. Blijf erbij en stel jezelf de volgende vragen.

De 5 vragen naar vrijheid:

1)

 • Wat is het dat ten nadele van mij is?
 • Welke betekenis heb ik dit toegekend?

2)

 • Wat als ik degene ben die zichzelf hiermee beperkt?
 • Wat als ik het ben die mezelf beperk – door het deze betekenis toe te kennen?

3)

 • Wat als dit – waar ik nu met afwijzing naar kijk – liefde is – en dus ten voordele van mij wil én kan zijn?
 • Wil ik hiervoor open staan?

4)

 • Wat als dit er niet is om mij te beperken – maar juist om mij te bevrijden?
 • Hoe kan ik het dan anders zien, voelen, aannemen, interpreteren?
 • Wat als het liefdevol, zinvol en waardevol is? Wat kan ik er dán mee?
 • Waar zit mijn vrijheid?

5)

 • Maak in jezelf ruimte. Wees beschikbaar. Wees geduldig. Het antwoord leeft namelijk ook in jou. Het antwoord heeft op je gewacht. Keep your eyes on the ball. Het doel is: innerlijke verschuiving, energetische transformatie, bevrijding. Blijf er dus bij tót dat het antwoord vanzelf in je opstaat. 

Het antwoord voldoet aan de volgende kenmerken:

 1. Het geeft je aan wat JIJ kunt veranderen IN jezelf.
 2. Datgene wat je te doen staat voelt als een BUIGING naar jouw wereld, maar is wezen in een buiging naar je eigen goddelijkheid
 3. Op het moment dat je innerlijk de buiging maakt (en dit is waarschijnlijk de moeilijkste stap omdat dit direct aan je eigenwaarde trekt.. zet dus door…) is de verandering een feit en kan heling zich voltrekken.  

Ga je het proberen? Ga je het doen? Ik ben super benieuwd wat er voor jou uitkomt!

Binnenkort organiseer ik een workshop dag helemaal gericht op dit onderwerp! Op deze dag help ik je af te stemmen op je innerlijke kompas. Ik leg je alles uit over jouw energie, het veld van creatie en hoe je jezelf weer voluit kunt geven! Koppel je energie los en creëer levensvrijheid. Je leest er alles over op mijn website! Wil je hierbij zijn? Meld je dan tijdig aan om gebruik te maken van de vroegboek korting! Klik op deze link: https://nickyverbeek.nl/bevrijden/ voor alle informatie!

En er is MEER:

Over de schrijver
Nicky Verbeek spreekt en schrijft over bewustzijn.Boeken: Je bent vrij (2014) | Draaien naar de Bron (2018) | Flow (2022)
Lucia
Door

Lucia

op 16 Feb 2021

Wauw Nicky,dit is echt weer zo'n eye opener, een nieuw element in jouw teaching waarvan ik nu besef: JA, dààr zat ik nog op mijn honger, dààr miste ik nog iets, en hier krijg ik het, zo geniaal eigenlijk: DE BETEKENIS TRANSFORMEREN!!!!zoals je zelf zou zeggen, echt SPOT ON :-)Joepie, ik heb het al toegepast vanavond toen ik mij getriggerd voelde tijdens een etentje met vrienden en het wérkte, echt niet normaal efficiënt. Een beetje raar om dat te zeggen over bewustwording, maar ik kan het niet anders benoemen.Bedaaankt Nicky!!!!!

Reactie plaatsen
Creëer je eigen levensgeluk

Creëer meer vrijheid

  ✔️ Ben je de verbinding met je innerlijke kompas kwijt geraakt? 

  ✔️ Laat je je teveel leiden door gevoelens van angst?

  ✔️ Wil je je gevoelens beter leren begrijpen?

  ✔️ Heb je behoefte aan meer eenvoud in je leven?

  ✔️ Kun je wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct het E-book 'Ontwaken in Vrijheid'. Een 30 pagina's tellend handboek vol met helderheid en praktische tips om je oorspronkelijke vrijheid te hervinden.

Wil je meer weten? Ga naar: https://nickyverbeek.nl/