Depressie
07 augustus 2020 
17 min. leestijd

Depressie

Depressie, depressief zijn, in een depressie zitten

Zit jij in een depressie? In dit artikel leg ik je uit wat een depressie precies is, hoe het ontstaat én hoe je uit een depressie kunt komen.

 1. Wat is een depressie?
 2. Hoe ontstaat een depressie?
 3. Hoe kom je uit een depressie?

1. Wat is een depressie?

Zit je in een depressie dan ervaar je voor een langere periode minimaal 3 van de onderstaande kenmerken:

Gevoelens & gedachten:

 • somber, neerslachtig, een gevoel van leegte
 • verminderde interesse in mensen en activiteiten, nergens plezier in hebben
 • negatieve gevoelens en gedachten, schuldgevoelens
 • gebrekkig zelfvertrouwen, faalangst
 • angst, wanhoop
 • machteloosheid
 • huilbuien of de behoefte te huilen, zonder dat dit lukt
 • snel boos of geïrriteerd
 • besluiteloosheid, gebrekkig vermogen om problemen op te lossen
 • veel piekeren
 • vaak met de dood bezig
 • concentratieproblemen
 • vergeetachtigheid
 • traagheid, moeite met nadenken
 • rusteloosheid

Lichamelijk:

 • vermoeidheid, geen energie
 • gewichtsverandering door te weinig of te veel eten
 • slapeloosheid of te veel slapen
 • minder of geen zin hebben in seks
 • een droge mond
 • hoofdpijn, druk op de borst (benauwdheid), pijn in rug, gewrichten of spieren
 • hartkloppingen
 • duizeligheid

Depressie is ‘zelf’ onderdrukking

Een de-pressie is letterlijk onder-drukking. Je onderdrukt een oorspronkelijk gevoel, een specifieke ervaring. Maar aangezien jij in de kern puur en alleen uit ‘ervaring’ bestaat – een ervaring is de indruk die je opdoet vanuit jouw unieke levensenergie – zou je het nog het beste als zelf-onderdrukking kunnen omschrijven.

Soms onderdruk je tijdelijk een specifiek gevoel

Dan frustreer je (tijdelijk) je eigen levensenergie. Dit voel je meteen: je raakt uit de flow en het voelt alsof jij of je leven stil staat, je (leven) stroomt niet meer lekker door, alles kost je meer moeite.

Bij een depressie doe je dit voor lange duur

En kun je spreken van een onderdrukking-gewoonte. Je weet (bijna) niet meer hoe het anders kan. Het gebeurt automatisch. Vanzelf. Zonder dat je hier bewust van bent. Je doet het uiteraard ook niet bewust. Niemand zit bewust zijn eigen levensvreugde in de weg.

Je onderdrukt onbewust je innerlijke motivator

Daaronder, onder de onderdrukte ervaring, zit je levenslust ‘gevangen’, dat wat vanzelf en moeiteloos zin en betekenis geeft aan je leven. Die voel je dan ook niet meer (je komt er maar moeilijk bij). Je bent er als het ware van afgescheiden. Er zit iets tussen. Dit is weerstand (onbewust verzet).

Zonder voelbare levenslust (je innerlijke drijfveer) pak je niets (nieuws) meer op of aan en word je stil, leeg en vreugdeloos van binnen. Dit is tevens waarom een depressie zo moeilijk te behandelen lijkt. Alles lijkt namelijk moeite te kosten en tegelijkertijd zinloos. Je wil nergens aan beginnen, zelfs niet aan iets dat het zou kunnen verhelpen. Simpelweg omdat je de zin ervan niet (meer) ervaart (laat maar, laat mij maar…).

Maar het hoeft niet moeilijk te zijn. En je kunt uit een depressie komen. Dan moeten we wel éérst maar eens afrekenen met een hardnekkige (verkeerde) aanname over depressie.

“Sommige mensen hebben aanleg om depressief te worden”

Maar ook: Een depressie krijg je niet weg, het gaat niet over, want het zit in je.

Echt niet!

Er is niet zoiets als een aanleg voor depressie of een depressie-gen. Dit is gelukkig inmiddels wetenschappelijk onderzocht én bewezen. Jouw somberheid zit niet in je DNA. Het is andersom. Iedereen (zonder enige uitzondering) heeft het ‘in’ zich om zich somber te (kunnen) voelen, iedereen weet ook hoe het voelt, want iedereen is het wel eens geweest.

Somberheid is een gevoel dat we ook nog eens ‘aan’ kunnen

Het is namelijk – net als élk ander gevoel – nooit sterker dan wij zelf zijn. We kunnen het wel voelen, maar we kunnen het niet zijn. Het kan ons niet overnemen of overweldigen. En het is niet ‘tegen’ ons. Het hoort net als alle andere gevoelens, positief en negatief, bij ons leven. Het hoort bij óns! Het maakt ons heel. Het maakt ons een echt mens 🙂

In wezen geven negatieve gevoelens zoals bijvoorbeeld somberheid net zoveel zin aan ons leven als de positieve

Want hoe kun je weten wat vreugde is en herkennen wat het is dát je vreugde geeft, als je de tegenhanger ervan (vreugdeloos) niet wil leren kennen? Het één is in dienst van het ander. En kan niet zonder elkaar bestaan. Een somber gevoel moet natuurlijk wel horen bij de situatie. Is er iets verdrietigs gaande in jouw leven? Dan geeft een somber gevoel hier duiding aan.

Maar het gevoel blijft niet

Geen enkel gevoel is er om te blijven. Gevoel is beweging.“E-motion is Energy in Motion”
Het stroomt. Het hóórt te stromen. Net als ons leven. Net als wij. En wij dienen gevoelens dan ook door te laten stromen. Als een gevoel bij je blijft, dan betekent dit dat jij het (onbewust) vasthoudt. We houden een gevoel vast als we er bang voor zijn óf als we het gevoel niet willen voelen (in de kern is dit hetzelfde). Dan houden we het gevoel namelijk TEGEN.

En hier zit dan ook de crux

We zijn gemaakt om te voelen, en niet alleen om positieve gevoelens te ervaren. We kunnen bang zijn voor een bepaald gevoel, of weerzin ervaren tegen een bepaald gevoel, maar dit is altijd gebaseerd op een vergissing. Een misinterpretatie. Er is namelijk geen enkel gevoel dat ons bang of kwetsbaar wil maken. Zelfs gevoelens van angst zijn er niet om ons bang te maken. Angst zelf is bang, En zo voelt het. Maar dat hoeven wij er vervolgens niet zelf van te worden. Het wil gewoon doorgang krijgen. Begeleid worden.

Gevoelens van somberheid zijn er niet om ons somber te maken

Maar om ons te laten weten wát ons somber maakt. Als je bewust wordt van wat je somber maakt, kun je vervolgens bewust kiezen voor wat je wél blij maakt. Het is altijd het tegenovergestelde! Ben je somber, dan ga je dus met je energie de ‘verkeerde’ kant op. Je gevoel vertelt je dat het tijd is om innerlijk om te draaien, en je te richten op datgene wat je (wel) blij maakt.

Angst of onwil tegen bepaalde gevoelens is meestal (aan) geleerd gedrag

Wanneer je angst of weerstand voor een specifiek gevoel hebt ontwikkeld, dan heb je dit vaak afgekeken van anderen. Anderen zijn je hierin zijn voorgegaan. Jij hebt hun waarheid als jouw waarheid aan- en overgenomen.

Ja, maar… de hele wereld ziet het zo!

Als de hele wereld tegen je zegt dat depressiviteit vreselijk is en ook nog eens erfelijk én je hebt toevallig te maken gehad met een depressieve ouder die hier levenslang onder heeft geleden (en jijzelf zeer waarschijnlijk dan ook) dan is het niet gek dat je ervan uitgaat dat je zelf ook depressief kunt worden, met alle negatieve gevolgen van dien. Hierdoor zal je meer aandacht willen besteden aan het voorkomen en vermijden ervan. Je wil het niet, je bent er bang voor, op de logische basis van  je eigen ervaringen.

Angst en onwil zijn altijd gebaseerd op een vergissing

Je neemt niet alleen waarheden vanuit je omgeving aan en over, maar je kan er zelf ook wat van. Ik geef je graag een levend voorbeeld om dit beter uit te kunnen leggen.

Stel je voor dat je als kind een depressieve ouder hebt gehad

Je zag je ouder worstelen en kreeg geen verbinding met hem of haar. Dit zat er gewoon niet in. Een groot gemis. Jouw behoefte (voor verbinding, aandacht, liefde, troost) werd dientengevolge ontkend. Het kan zomaar zijn dat je toen hebt bedacht dat depressiviteit echt het allerergste was op de hele wereld. Zo zou jij nooit willen worden en dit zou jij met alle macht van de wereld willen voorkomen. Zo’n gedachte is eigenlijk een zaadje voor angst. Dit beschermen van jezelf. En dit afweren en willen verbannen van een bepaald aspect in je leven.

Want als je iets echt niet wil (zijn) dan zal er elke keer wanneer je een ervaring hebt dat er ook maar enigszins op lijkt angst ervaren. Om je aan te geven: je voelt nu iets wat (je hebt besloten dat) je niet wil. Je lichaam komt in een stress-reactie. Ter verdediging van wat er gebeurt. Gedachten staan op: “O nee, ik kom daar waar ik niet moet komen, als dit zo doorgaat raak ik nog in een depressie”. Dit is dus weerstand!

Word je bewust van je innerlijke reactie

Je innerlijke reactie vertelt je hoe jij somberheid of depressiviteit hebt ‘ondergebracht’ in je systeem. Het bepaalt of je er bang of zelf-beschermend tegenover staat.
 • Wat staat er in je op als je denkt aan depressief zijn? Somber zijn? Hoe denk jij over depressieve mensen?
Op het moment dat somberheid je angstig stemt en je een onveilig gevoel geeft dan zal je energie zal gaan zitten in het voorkomen van sombere gevoelens. En dit is nu precies wat er gebeurt. Je bent – overigens zonder dat je dit zelf doorhebt – negatief verbonden met somberheid. En zolang je bezig bent met een probleem (al is het vanuit het willen vermijden, voorkomen of veranderen van een probleem) groeit het probleem. Want jouw aandacht zit erin. Je bent erop gericht. Je energie is ermee verbonden.  En zo beweeg je er energetisch naartoe!

Je kunt alleen maar bang zijn voor iets wat levensecht voor je is

Het moet waar zijn voor jou.
 • Weet je dat als je iets niet wil het eerst moet bestaan?
 • Besef je dat als je iets wilt bestrijden het je eerst moet bedreigen?
Ik zeg hiermee overigens niet dat depressiviteit niet bestaat. Het bestaat zelfs zozeer dat ik de behoefte voel om er een artikel over te schrijven. Maar wat jij van depressiviteit hebt gemaakt, de betekenis die het voor jou heeft gekregen, zó krijgt het vorm in jouw wereld. En dát hoeft niet waar te zijn! Dat kan anders. En jij bepaalt dit!

Want jij bent vrij

Ook al heb je je hele leven geloofd dat het ergste in de hele wereld depressiviteit moet zijn, dan nóg kun jij de betekenis veranderen. Niet alleen van depressiviteit. Maar van werkelijk álles. Want ondanks dat alles wat je kent ook echt bestaat en we niets hoeven te ontkennen, ben je vrij om alles die betekenis toe te kennen die jou de vrije ruimte geeft om het te (willen) ontmoeten. Om het zó te bekijken en te interpreteren dat het je niet (langer) bedreigt. Zodat je er niet (meer) bang voor hoeft te zijn en het niet langer bestreden of verbannen hoeft te worden. En alle energie die erin is onderdrukt weer terug kan komen bij de bron. Bij jou. Zodat je het kunt benutten voor de dingen die je blij maken. Waar je zingeving en geluk uit kunt halen.

Alles wat betekenis heeft in jouw leven heeft die betekenis te danken aan jou

Alles wat jou negatief stemt heeft van jou een negatief geladen betekenis gekregen en zal dientengevolge angst en weerstand in je opwekken. Het is aan jou om hiernaar te durven kijken met nieuwe ogen. Kan er een andere betekenis aan worden gegeven? Een betekenis die alle innerlijke weerstand ertegen openbreekt en je vrij maakt voor een hele nieuwe waarheid over jou en jouw wereld? Door je te openen voor een ander kijk op jouw leven open je je voor je natuurlijke vrijheid! Jouw vrijheid is het enige dat écht en waarachtig is. Al het andere staat daar in dienst van.

2. Hoe ontstaat een depressie?

Er staat vaak maar één enkele vergissing aan de bron van een depressie. Eén enkele vergissing, voortkomende uit één enkele ervaring. Eén ervaring die verkeerd geïnterpreteerd is. Dat ene moment waarin wie je op dát moment was (blij, sterk, vol vertrouwen, spontaan en helemaal jezelf) door een reactie uit de omgeving onderuit werd gehaald. Boem. De innerlijke reactie die dat heeft opgewekt heeft een ‘baan’ gelegd. En met elke volgende ervaring werd die ‘baan’ sterker. En die baan is nu de hoofdweg. En alles gaat via die route.

Jij bént dus niet depressief

En dat ben je nooit geweest en je bent al helemaal niet zo geboren. Maar je levensenergie wordt op dit moment geleid via een beperkende weg. En dat is wat je voelt. Niet leuk, stom, niet levenslustig, er niet toe doend. Dit gevoel heeft gelijk. Jouw interpretatie van jouw ervaring is ook stom. Je voelt niet wat het is, je voelt jouw interpretatie. Een echte dooddoener. Geef het een nieuwe betekenis zodat het jou weer nieuwe zin in je leven kan geven!

Ik herhaal

Je was (ooit) blij, spontaan en vrij. Weet je het nog? Je was op je best! En op dat moment gebeurde er iets. Er werd iets gezegd of gedaan, waardoor dat waar jij helemaal vol van was gevoelsmatig onderuit werd gehaald. In de ogen van de ander werd jij, of dat wat jou blij maakt, niet gezien of ronduit afgewezen. Was het onbelangrijk of zonder betekenis. En terwijl dit gebeurde voelde je dit. Je voelde de betekenis uit jou en dat wat jou blij maakte wegvloeien.

Verontwaardiging stond in je op

Hoe is het mogelijk? Het is niet waar! Wat liefdeloos!

Dit is feitelijk het moment waarop je, in plaats van op je eigen vreugdevolle bron te vertrouwen (alles wat je blij maakt klopt! En is in overeenstemming met wie jij bent!), je begint te vertrouwen op de mening (of de denkbare mening, want je weet meestal niet eens écht wat de ander werkelijk vindt, je ziet wat je denkt te zien) van de ander.

Daaropvolgend zal je extra alert zijn geworden op de reacties van anderen op jou. Je aandacht verschuift, je gerichtheid vanuit je innerlijke gevoel verschuift naar buiten toe, naar de ander. Hier begint werkelijke afhankelijkheid. Omdat je de leiding voor wat jou blij maakt (onbewust) uit handen geeft. En dit is een dood zonde. Want niemand weet wat jij weet, niemand voelt wat jij voelt. Nobody knows what makes your heart tic! Jouw waarheid en jouw weg zit in jou. Jij bent de enige die hiermee in verbinding staat. Jouw innerlijke leiding zit in je. En weet je waar het aan kunt herkennen? Het voelt als vreugde!

Even terug naar de situatie

Voor een kind (dat nog afhankelijk is van de wereld om hem /haar heen) is de reactie die het krijgt een waarheid om aan te nemen. De grote mensen weten het beter en zelfs al voelt het nóg zo slecht, je neemt het aan. En zelfs al gaat je hele lichaam tegen deze waarheid in (je voelt je slecht, somber en ongedragen) je neemt het aan. Al zal je de rest van je leven in diepe verontwaardiging leven over de mensen om je heen, je zal in het gareel van deze waarheid gaan lopen.

Want het bestaat

Het bestaat dat datgene waar jouw hart van overloopt en wat jou blij maakt óf wie jij bent, voor een ander betekenisloos is. En dit is de bron van een depressie: een leven aangaan met een waarheid die niet de jouwe is. De vergissing is: Je hoeft je helemaal niet met andermans waarheid te verbinden!

Deze specifieke waarheid kan misschien sommige mensen dienen, maar het dient jou niet. En dát is de boodschap. Ik wil je aanmoedigen om jezelf vrij te maken van alles wat je hebt geleerd en je eigen weg te zoeken. Geleid door jouw gevoel. Volg JOUW vreugde! Dát is de boodschap.

Er zijn twee dingen die je moet weten:

 1. Sommige mensen hebben gewoon stomme waarheden. Er zijn nu eenmaal zoveel verschillende mensen. En al die mensen hebben allemaal hun eigen ontwikkeling door te gaan. De waarheid die jou niet dient kan een super belangrijke waarheid zijn voor een ander, om aan vast te mogen houden, om te kunnen groeien. Voel wat een waarheid JOU zegt, en volg dat! Laat alle mensen vrij, en je zal zelf vrij zijn om jouw waarheid te volgen.
 2. Maar er zijn ook mensen die jij verkeerd hebt geïnterpreteerd. Om je eigen waarheid te kunnen voelen en te ontwikkelen. De waarheid die jou nu zo beperkt zat altijd al in jou. Maar niet om je pijn te doen en je je vreugde af te pakken, maar om je te laten weten wát je blij maakt. Zodat je je hart zal kunnen vinden en volgen, waar je ook naartoe gaat en met wie je ook bent. Je hart leidt de weg. Datgene wat jouw pad maakt, kan zich alleen maar in dualiteit aan je tonen. Je krijgt nooit alleen de vreugde te ervaren maar ook de keerzijde ervan. En dit heeft maar één doel. om jou een duidelijk pad aan te geven. Voel waar je hart van open gaat en waar je hart van begint te stromen. Hier heeft niemand wat mee te maken, behalve jij. Het is jouw pad. Om volgzaam aan te zijn. Wees moedig en ga dit pad aan. Je krijgt er vreugde voor terug.

3. Hoe kom je uit een depressie?

De eerste stap uit een depressie is een stap te ZETTEN. Blijf niet hangen in iets wat je zo slecht laat voelen. Dat is onnodig en heb je nooit verdiend. Het leven is je goed gezind, onthoud dat. Stroom mee in dat vertrouwen en zet stappen om dit weer te mogen voelen. Welke stap je ook zet, doe het vanuit het vertrouwen dat je eruit KOMT. Omdat je het WIL.

Voel hoe het voelt om een keuze te maken met als enige doel: dat het je blij maakt! Of: omdat jij het wil! Voel je hoe goed dat voelt? Zó! werkt het dus. Je hart volgen. Beginnen te stromen vanuit het vertrouwen in jouw wil. Jij wil namelijk jezelf blij maken. Dát geeft namelijk zin aan je leven, Zo werkt het voor jou. het werkt zo voor iedereen.

Het is belangrijk om die eerste ervaring te herkennen. Alles leidt er steeds naar terug

Kun je je voorstellen dat als je bewust wordt van die ene beperkende route in jou, je ook ineens vrij bent (want bewust) om te kiezen voor een andere weg? Want je zet het in het licht, je kunt duidelijk zien waar het toe leidt (zinloosheid, beperking en depressie). Dan besef je tegelijkertijd dat het ook echt anders kan en dat jij dat kan kiezen! Dan heb je ook alle vrijheid óm te kiezen voor een nieuwe weg. Een geheel andere waarheid te volgen. Dit is de route UIT depressie. Een nieuwe weg creëren voor jezelf. Een nieuwe waarheid volgen. Eentje die je wel een goed gevoel geeft.

Onderzoek dit voor jezelf:

 • Ben je bereid om de betekenis te veranderen? Om je huidige waarheid, waar je zo lang op hebt ‘gelopen’ om te gooien voor iets nieuws? Iets wat, juist omdat het nieuw is, ook nog helemaal niet als waarheid voelt. Sta je hier open voor? (ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is. Jij! bent dus heel belangrijk, want jij kan kiezen). Want weet je, dán kies je er tegelijkertijd voor om uit je comfort zone te stappen. Ja, echt waar, zelfs al ligt er een zoveel betere en liefdevollere waarheid in het verschiet. Loslaten waar je altijd in hebt geloofd is dood eng!

Ga terug naar die eerste ervaring

Ga er even voor zitten. Neem de tijd. Kom in de stilte van jezelf en laat die eerste ervaring tot je spreken. Het is die ene ervaring die op de een of andere manier steeds in je opkomt. Die je nooit vergeten bent. En die als een rode draad door je leven loopt. Dit is de ervaring die de eerste baan heeft gelegd. De route heeft gecreëerd. En jou (per vergissing) de verkeerde weg in heeft geleid.

Heb geen haast. Wees geduldig. De ervaring wil zich heel graag aan je tonen. Maar het komt pas als jij je ervoor opent. Dus wees stil en adem. Ontspan.
 • En als je uiteindelijk de ervaring voor je hebt, stel jezelf dan de volgende vraag:

Wat als mijn innerlijke reactie op dat wat er toen gebeurde MIJN eigen liefdeloosheid was (en niet die van de ander)?

Wat als het niet de ander was, die mij onderuit haalde? Maar ik zelf ? Dat deze ervaring ervoor was om mij aan te moedigen om mijzelf te zijn, te doen wat ik graag doe, te zeggen wat ik graag wil zeggen en bij mijzelf te blijven, en altijd achter mij en mijn eigen waarheid te staan – ongeacht wat anderen daarvan vinden. Wat als deze ervaring er was om mij te laten wennen aan MIJN waarheid? Om mijzelf te bevestigen in mijn waarheid? (maar dat ik dat toen nog niet deed?)

Blijf hierbij. Want 100 keer van de 100 keer is dat namelijk ook zo. Jij interpreteerde. Jij reageerde. Op wat je zag. Op wat je dacht te zien.
En daar ging je. Jij vergiste je.

Het is aan jou om de ervaring in het licht van liefde te zetten

Het was liefde. Hoe je het ook hebt ervaren en hoe het je ook werd aangereikt. Ga voorbij aan de vorm. Haal ook de ander(en) uit de situatie. Ga naar de boodschap. Want dat was het. Een boodschap. Vanuit liefde. Om jou de weg naar jezelf te wijzen. Zodat jij zou weten hoe en wat jij zou willen doen – ongeacht wat ‘men’ daarvan vindt. Ongeacht of je erom wordt bevestigd. JIJ bent de bevestiging. Dat zou jij moeten zijn. Niemand anders. Je hart is de bevestiging. Waar begint jouw hartje van te stromen? Waar word jij blij van? There you’ll have it! Dáár gaat het om.

Het was jouw vergissing om je afhankelijk van anderen te maken

Neem het terug. Jouw vreugdevolle drijfveer. Die van binnenuit komt. Jij mag weer vrij zijn. Jij mag alle anderen vrijlaten om zelf ook weer vrij te zijn. Om te doen wat je blij maakt, zonder angst. En zonder weerstand.

Ik heb wonderen zien gebeuren wanneer mensen dit deden

In eerste instantie bij mijzelf. Mijn wereld, mijn leven en hoe ik het kan bezien is totaal veranderd vanaf het moment dat ik begon te veranderen. Nu weet ik dat alle ervaringen in mijn leven altijd in dienst hebben gestaan van mijn bewustwording. Mijn leven staat in dienst van mijn vrijheid, die werkelijk onbegrensd is. Je moet er één keer mee beginnen om het te weten. Er is maar één daad van moed voor nodig om  je hart te openen voor wie je werkelijk bent. Vrij!

Lieve schat, wat houdt je nu nog tegen?

Ga ervoor en maak jezelf vrij. Jij kan dat. Sterker nog, je bent de enige die het kan! Begin en je weet het. En je zal slagen. Je kan namelijk niet mislukken, want je bent ervoor gemaakt. Jouw weg ligt voor je open. Volg je hart en vind het!

x Nicky

Meer hierover:


Over de schrijver
Nicky Verbeek spreekt en schrijft over bewustzijn.Boeken: Je bent vrij (2014) | Draaien naar de Bron (2018) | Flow (2022)
Reactie plaatsen
Creëer je eigen levensgeluk

Creëer meer vrijheid

  ✔️ Ben je de verbinding met je innerlijke kompas kwijt geraakt? 

  ✔️ Laat je je teveel leiden door gevoelens van angst?

  ✔️ Wil je je gevoelens beter leren begrijpen?

  ✔️ Heb je behoefte aan meer eenvoud in je leven?

  ✔️ Kun je wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct het E-book 'Ontwaken in Vrijheid'. Een 30 pagina's tellend handboek vol met helderheid en praktische tips om je oorspronkelijke vrijheid te hervinden.

Wil je meer weten? Ga naar: https://nickyverbeek.nl/