arrow_drop_up arrow_drop_down

Zelfonderzoek

Zelfinzicht, bewust worden van jezelf, is het gevolg van zelfonderzoek. Het staat aan de basis voor ontwaken, zelfbevrijding en dus bewuste creatie. Hoe je het ook wendt of keert, als je bewust wilt worden, spiritueel wilt groeien, leiderschap over je leven wilt nemen, het begint allemaal met zelfonderzoek. Wat is zelfonderzoek precies, hoe onderzoek je jezelf, en wat is het nut van zelfonderzoek?

Wat is zelfonderzoek?

Zelfonderzoek is het onderzoeken van je gedachten wanneer je innerlijk onvrede, angst of pijn ervaart. Elke negatieve ervaring zou je als een (ultieme) gelegenheid voor zelfonderzoek kunnen zien. Want elke negatieve ervaring geeft je aan dat er een gedachte in je leeft - dit is een gedachte die jij gelooft en dus volgzaam bent, deze gedachte beïnvloedt jouw keuzes en daarmee jouw levensloop - die jou (en jouw leven) niet dient. Wanneer je gedrag (omdat je bepaalde gedachten gelooft en volgzaam bent) indruist tegen je ware natuur levert dit innerlijk wrijving op. De wrijving ontstaat omdat je handelen, je energie, ingaat tegen je diepere intentie. Je diepere intentie is altijd bewustzijn. Je handelt dus onbewust. Deze wrijving is voelbaar. Het voelt als moeite, frustratie, een negatief gevoel.  Maar je kunt het ook zien als een wekker. Het vertelt je: Je handelt nu (nog) onbewust en creëert daarmee een mindere realiteit voor jezelf, terwijl je nu ook bewust zou kunnen zijn, bewust zou kunnen handelen en daarmee een hogere waarheid uitdrukking zou kunnen geven. Kortom:
  1. Wanneer je wrijving (angst, pijn of onvrede) ervaart ben je je ergens onbewust van (en creëer je een mindere realiteit voor jezelf)
  2. Bewustzijn moedigt je middels wrijving aan om bewust te worden. En bewust worden doe je middels zelfonderzoek.

Hoe onderzoek je je eigen gedachten?

In zelfonderzoek doorloop je innerlijk een aantal stappen. Het gevoel van wrijving is de aanleiding. Het is de bedoeling dat je bij dit gevoel blijft (wat op zich al moeilijk is, want de meeste mensen willen zo snel mogelijk van dit gevoel af). Dus keer naar binnen en ga naar het gevoel toe. Dat is de eerste stap. Blijf bij het gevoel en geef woorden aan het gevoel. Omschrijf voor jezelf het gevoel dat je niet wil. Neem vervolgens het gevoel, en vooral de waarheid die daarbij hoort volledig aan. Nu ben je één met het gevoel en kun je de gedachte ontdekken die in strijd is met dit gevoel.

Er is dus een gedachte die dit gevoel niet wil toelaten

Deze gedachte druist in tegen je gevoel en zorgt er zo voor dat je het niet HOEFT aan te nemen. Deze gedachte houdt je dus onbewust. Wanneer je de gedachte vindt die in strijd is met het gevoel dan is het de bedoeling dat je de gedachte loslaat en vervangt door een betere gedachte of dat je de gedachte ontwikkelt zodát het in overeenstemming komt met het gevoel. Het doel is om je gedachten in volledige harmonie te brengen met je gevoel. Wanneer je die harmonie innerlijk bereikt, ontstaat spontaan zelfinzicht.

De 7 stappen van zelfonderzoek

  1. Keer naar binnen en ga naar de wrijving toe
  2. Geef woorden aan je gevoel
  3. Neem je gevoel aan als de hoogste waarheid over jou en jouw leven (op dit moment)
  4. Ontdek de gedachte die innerlijk dit gevoel bevecht
  5. Verander deze gedachte (door het te vervangen, óf door het te ontwikkelen)
  6. Breng je gedachten in volledige overeenstemming met het gevoel
  7. Ontspan in deze waarheid
De laatste drie stappen zijn de meest cruciale en tegelijkertijd de minst makkelijke stappen in het hele proces van zelfonderzoek. Het kan dus zijn dat je hier wel wat hulp kunt gebruiken. Schroom vooral niet om jezelf te laten begeleiden. Je hoeft het niet alleen te doen. De laatste drie stappen in het proces van zelfonderzoek zijn moeilijk omdat we als mens nu eenmaal graag vast willen houden aan wat we weten. Wat we weten wordt innerlijk gekenmerkt als 'veilig' en 'zeker'. Het is eng om nieuwe gedachten zomaar als waarheid aan te nemen en het is nét zo moeilijk om los te laten wat ons altijd zekerheid heeft geboden. Dit is een innerlijk proces waar je vrijer in kunt worden door veel te oefenen, veel zelfonderzoek te doen en het gewoon uit te proberen. Hoe vrijer je wordt ten opzichte van je eigen gedachten des te beter wordt je een volger van bewustzijn. En zo hoort het ook. Bewustzijn leidt je de weg. En dat doet het via je gevoelens! Het resultaat van zelfonderzoek Wanneer er innerlijk volledige harmonie wordt bereikt tussen bewustzijn (je gevoel) en het ik (het ego) ontstaat er een moment van eenheid. Je valt ineens samen met bewustzijn. Nu krijgt bewustzijn de ruimte om door te kunnen dringen en kunnen er diepe inzichten ontstaan. Zelfinzichten.

Zelfrealisatie: Het bewust worden van bewustzijn

Het enige dat je tegen kan houden om voluit te leven, vrijuit door te stromen én je innerlijke wereld (je diepste wensen) volledig uitdrukking te geven zijn gedachten die jouw ware natuur bevechten. Zodra je beperkende gedachten gelooft zal je jezelf nodeloos beperken maar dit is niet jouw ware natuur. Je natuur is bewustzijn, je natuur is vrij en het is ieders recht om die vrijheid volledig te benutten en uitdrukking te geven.

Groei

Bewustzijn zal je altijd blijven aanmoedigen om wakker te worden, om te groeien uit onbewust houdende gedachten. en om het beste uit je leven te halen. Want bewustzijn is de hoogste waarheid. Het komt voort uit liefde en kent geen beperking. Het is altijd in beweging, oneindig expanderend. Wanneer jij bewust bent van bewustzijn zal je oneindig blijven groeien in vrijheid. EXTRA! Download hier het e-book 'ontwaken in vrijheid' - "Je gevoelens leiden je de weg naar het leven dat je werkelijk wil" Meer weten? Ga naar de Academie voor bewustwording en Persoonlijk Leiderschap Kernwoorden:  

Artikelen in Zelfonderzoek

Deze website werkt met cookies