Leiderschap over je leven
02 oktober 2020 
11 min. leestijd

Leiderschap over je leven

Leiderschap over je leven

Leiderschap over je leven is het natuurlijke en logische gevolg van leiderschap over jezelf.

Zelf Leiderschap ontstaat vanuit:

  1. Weten wie je bent (bewust zijn van bewustzijn)
  2. Weten wat je werkelijk wil (afstemmen op bewustzijn)
  3. Kiezen vanuit je hart (bewustzijn volgen)

1 – Weten wie je bent: is beseffen dat je zoveel meer bent dat dit lichaam. Je bent ook meer dan degene die ervaart. Je bent energie in beweging. Gedreven door een wens.

2 – Weten wat je wil: is afgestemd zijn op je diepere drijfveren. Afgestemd zijn op jouw unieke en eigen levensmissie: de reden van jouw bestaan.

3 – Kiezen vanuit je hart: is volgzaam zijn aan je eigen levensmissie. Je zielsmissie op nummer 1 zetten. Omdat je beseft dat dit jouw leven zin en betekenis geeft en je hart vervult. 

Leiderschap is net als alles: energie

Kom even in de stilte van jezelf en laat je denkgeest even de vrije loop. Wat staat er in jou op als je denkt aan leiderschap?

Voel hoe leiderschap zich laat voelen in jou. Voel de energie van leiderschap en jouw verbinding ermee. Neem de tijd.

  • Welke eigenschappen dicht jij leiderschap toe?
  • Hoe kenmerkt leiderschap zich?
  • Hoe voelt het als jij in de leiding bent?
  • Ken je mensen die voor jou leiderschap uitstralen?
  • Hoe zijn zij? Hoe handelen zij?

Duidelijkheid en gemak

Voor mij staat leiderschap voor duidelijkheid. Eenvoudig te volgen. Geen dwang maar inspirerende aansporing. Ik kan me voorstellen dat jij er ongeveer dezelfde associaties mee zal hebben. Ik ben er wel benieuwd naar (je kunt reageren helemaal onderaan dit artikel. Schroom vooral niet).

Wanneer we onze eigen innerlijke leiding kwijt zijn merken we dat meteen. We voelen ons stuurloos en verloren. We gaan meestal meteen instinctief op zoek naar houvast buiten onszelf. Daarmee worden we echter alleen maar (meer) afhankelijk (en dus nog meer verloren). Want iedereen buiten ons heeft zijn/haar eigen waarheid en bij iedereen is dit weer iets anders. Wat is nou jouw waarheid? Wat is de beste waarheid voor jou? Alleen jij zou dit kunnen weten. Want jouw leiding is nergens buiten je te vinden, het komt van binnenuit.

Het is overigens op zich wel logisch he, zonder leiding van binnenuit word je afhankelijk van leiding van buiten (zoals een kind dat is). Maar je voelt al aan je klompen aan dat dit voor een volwassene niet de weg is om leiding over je eigen leven te nemen. 

Je hebt dus leiding nodig

Gelukkig is die er ook – altijd! Zelfs als je het even niet meer voelt. Waar het op zo’n moment wezenlijk aan ontbreekt is innerlijke ‘focus’ en is het (alleen maar) nodig dat je met je volledige aandacht (weer terug) naar binnen keert. Want daar vind je het! Daar zit het (en het gaat nooit ergens heen – alleen jij dwaalt wel eens af).

Leiderschap is onder te verdelen in drie niveau’s

1. Bewustzijn – is de hoogste waarheid, jouw innerlijke drijfveer. 

2. Jij – Jij bent degene die bewustzijn kan ervaren. Je komt eruit voort en wordt erdoor voortgedreven. Bewustzijn leidt je liefdevol op je levenspad. Het is de bedoeling dat je hiervoor openstaat en je ook echt láát sturen. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde, of misschien zelfs wat hakken in het zand. Dit heeft alles te maken met overgave (en hoe moeilijk dit kan zijn). Vaak zitten we per vergissing in de rol van ons body & mind systeem. Maar dat is niet onze plek. 

3. De Body & Mind – is jouw systeem. Het systeem is ondergeschikt aan en volledig in dienst van jou. Jouw systeem is jouw ‘tool for life’! De uitvoerder. Jouw body & mind zit zo in elkaar dat het volledig open staat voor manipulatie (sturing). En dat is okay, het is zelfs de bedoeling. Want anders kan het geen leiding aannemen en dat is wel zijn enige rol in dit leven: aannemen, overnemen en uitvoeren. Jij bent degene die de body & mind inricht en daarmee manipuleert. Het is je tot dienst. 

De drie niveau’s van leiderschap

De drie niveaus van leiderschap zijn hiërarchisch met elkaar verbonden:

1. Bewustzijn is de hoogste leider omdat het alwetend is.

2. Jij bent enerzijds volgeling van bewustzijn en anderzijds leider van jouw systeem. Je bent dus de verbinding tussen bewustzijn en jouw leven. Jij vormt de brug tussen deze twee. Het is de bedoeling dat je je volledig afstemt op de leiding vanuit bewustzijn en dit jouw hoogste waarheid maakt. Vervolgens richt je je body & mind zó in dat het jouw hoogste waarheid in dit leven tot uitdrukking kan brengen. 

3. De Body & mind (jouw systeem) is hiervoor volledig ondergeschikt aan jou. Het is dan ook aan jou om jouw systeem zó te conditioneren dat het je volledig van dienst is en je niet tegenwerkt of in de weg staat bij het uitvoeren van jouw levensmissie.

Ik ga de drie niveaus van leiderschap stuk voor stuk verder uitdiepen, zodat je voor jezelf kunt opmaken of je je op dit moment in de juiste positie bevindt. Ik leer je ook hoe je je op de juiste manier af kunt stemmen om effectief leiderschap over je leven uit te oefenen. 

1 – Bewustzijn (de ware leider)

Bewustzijn weet wie jij bent en waarom je hier bent. Het weet waar je vandaan komt, waar je je nu bevindt en waar je naartoe gaat. Het geeft je aanwijzingen op je levenspad om dat wat in jou zit wakker te maken, te laten ontwikkelen en te benutten zodat je jouw levensmissie kunt uitvoeren.

Bewustzijn communiceert rechtstreeks met je, maar je kunt het in dualiteit (dus op twee manieren) gewaar worden.

Ja! je leest het goed. Jij ervaart bewustzijn als vrijheid of als beperking. Dit is voelbaar: als Flow of als No-Flow.

Bewustzijn praat met je

Bewustzijn praat met je:

1 – Via je verlangen (vrijheid). De directe weg. Bewustzijn communiceert vanuit overvloed. Het kent geen beperkingen of voorwaarden omdat het niet voortkomt vanuit dualiteit. Het spreekt rechtstreeks tot je via je verlangen. Alles dat als een verlangen in je opstaat vertelt je: dit bén je al, dit ís er al of dit kán je al. Bewustzijn kent al jouw mogelijkheden en laat het jou weten via je verlangens, zodat jij er uitdrukking aan kunt geven. Je hoeft hiervoor alleen maar je verlangen te volgen. En dit is een kwestie van vertrouwen. 

2 – Via wrijving (beperking). De aanmoediging. Omdat je een mens bent en in tegenstelling tot bewustzijn wel in dualiteit leeft zal je verlangen ook als zijn tegenpool kunnen ervaren: als wrijving. Ervaar je wrijving dan wil je nog steeds iets, maar voel je tegelijkertijd dat je je verlangens niet kunt volgen omdat je daarin tegen angst, ongeloof, afwijzing of tegenwerking oploopt Je ervaart dat datgene je wel graag zou willen niet goed is, niet mag of niet kan. Ook kan het zijn dat je je eigen verlangens helemaal niet erkend en het daarom alleen maar als wrijving kunt ervaren. Ook dan is het nog steeds communicatie vanuit bewustzijn, maar krijg je de liefdevolle boodschap niet mee omdat je ervan bent afgewend. 

Wrijving is indirecte sturing.

Het is in wezen correctie van hogerhand. Bewustzijn wil je hiermee vertellen dat je nu niet de directe weg (van jouw vrije natuur) volgt. Je beweegt niet meer vanuit het vertrouwen op je eigen natuur. Of te wel: Je gelooft (nog) in beperking. Bewustzijn moedigt je aan om naar binnen te keren en je opnieuw af te stemmen op de directe weg, de stem van je verlangen. 

Van wrijving naar Flow

Van wrijving naar Flow – afstemmen op bewustzijn

Het is de bedoeling dat wanneer je wrijving ervaart je beseft dat je gericht bent op het probleem (buiten je). Keer naar binnen om de stem van bewustzijn weer te kunnen volgen.  

Ervaar je wrijving (no flow)?

Stel jezelf dan de volgende 3 vragen:

1)  Wat zou ik wel of anders zijn, doen of hebben (dat ik nu niet ben, doe of heb) als het probleem / de beperking (die ik nu heb of ervaar) er niet was?

Door je innerlijk hierop te richten verschuift je aandacht van het probleem af en kom je in de frequentie van je verlangen terecht, het rechtstreekse contact met de overvloed van jouw bron. Dit is wat je te doen staat (ongeacht het probleem of de beperking).

2) Wat kenmerkt degene die dit probleem of deze beperking (wel) zou kunnen oplossen (of wat kenmerkt degene die er helemaal geen probleem mee zou hebben)? 

Hiermee richt je je innerlijk op die eigenschap in jou die jij nu nog niet aanspreekt in jezelf. Het is de bedoeling dat je deze eigenschap in jezelf wakker maakt zodat je het kunt gaan benutten in dienst van jouw levensmissie. Hier heb je niets anders voor nodig dan jezelf. Want het is jouw levensmissie en jij hebt alles in huis om het waar te maken. 

3) Wat als ik met deze beperking alles zal kunnen bereiken wat ik wil? Dat het niets uitmaakt wie of wat ik ben en hoe beperkt ik DENK dat ik (daardoor) ben. De enige voorwaarde is DAT ik het wil en me er simpelweg op richt!

En dit is het: Overgave

Overgave aan Bewustzijn. Rechtstreeks. Bewustzijn gaat voorbij aan beperking. Het stelt geen enkele voorwaarden aan jou. Het verwacht van jou hetzelfde. En het spreekt de waarheid. Je kán alles bereiken wat je maar wil, zolang je bereid bent om je er op te richten. En wat jij wil is uniek en altijd in dienst van jouw unieke zielsmissie. Keer je af van jouw voorwaarden of geloof in beperking en richt je op de mogelijkheden.

Overgave

En hier gaat het altijd om hè. Bewustzijn wil jou een kant op sturen en als jij nog niet weet dat je dit bent of kan, zal je jezelf onbewust tegenwerken. Maar hoe denk je dat je gaat ontdekken dat je het wél bent of kan en dat het allemaal wel mogelijk is?

Je zult het moeten doen! 

Vertrouw op bewustzijn en volg. Ongeacht wat je allemaal gelooft of hebt geloofd over jezelf. Want dat is volstrekt inferieur. Het geloof zit namelijk in de laagste laag van wie je bent: het systeem. En die moet simpelweg aannemen wat jij wil geloven – en jij wil geloven (erop vertrouwen) dat wat er als een verlangen in je opstaat mogelijk is! 

En met deze laatste zin heb ik precies omschreven hoe innerlijk leiderschap in elkaar steekt. Als je deze formule volgt, ben je een succesvolle uitvoerder van jouw levensplan! “A dedicated follower of Consciousness”. Je maakt waar wat je wil en je laat je niet tegenhouden. Omdat je volledig vertrouwt op bewustzijn. Je voelt het misschien wel hè. Dit is wat we zelfvertrouwen noemen, de meest krachtige frequentie om vanuit te vertrekken en je leven uit voort te laten vloeien. Het brengt alles in complete synergie met elkaar. 

2 – Jij – De Verbinding

Jij bent de brug tussen jouw levensmissie (bewustzijn) en jouw leven.

Wanneer je niet volgzaam bent aan de leiding van bewustzijn – dus je stemt je niet af op je verlangens en laat je niet corrigeren wanneer je beperking ervaart – dan kun je ook geen leiderschap geven aan je systeem. De verbinding ontbreekt. Je systeem is dan ‘ongeleid’. Een ongeleid systeem ervaart angst (het heeft namelijk leiding nodig). Het is nergens (letterlijk verloren!) zonder zijn leider. En dat ben jij.

Jij hebt, anders dan bewustzijn, niet twee maar een oneindig aantal tools in huis om jouw systeem aan of bij te sturen – en dat zijn gedachten!

Het is de bedoeling dat je je afstemt op de stem van je verlangen en vervolgens zelf gedachten bedenkt die in volledige overeenstemming zijn mét jouw verlangen. Gedachten gaan namelijk vooraf aan jouw gedag. Dit is letterlijk jouw stuur!

Om een gedachte – wat je ook zou kunnen zien als ‘een waarheid die jouw verlangen dient’ – op je systeem te leggen, dien je dit aan te reiken door middel van een gevoel. 

Dus: Je hebt een verlangen. Nu verbind je dit verlangen aan een gedachte en reik je dit jouw systeem aan via een gevoel. 

FLow

Dit is de route van flow:

Verlangen = gedachte = gevoel = waarheid = gedrag = uitkomst 

Dit ‘aanreiken’ en op je systeem leggen doe je net zo lang en net zo vaak totdat je het letterlijk van binnen voelt ALS waar. Dit kan soms even duren. Je systeem heeft een diepe indruk nodig om het over te nemen. Je conditioneert het door het steeds weer als een goed gevoel aan te reiken. Zo neemt het het over en kan het verankeren.

3 – Het body & mind systeem – de uitvoerder van jouw zielsmissie

Het systeem is onbewust (weet dus echt helemaal niets van zichzelf) doet letterlijk alleen maar alles wat jij het aanreikt en volgt je daarbij blind. Het is instinctief en reageert impulsief en altijd vanuit angst. Je systeem is dus angstig van zichzelf. Het vraagt daarmee voortdurend om leiding. Angst staat dan ook op in jouw systeem wanneer je geen leiding geeft. En laat dit toevallig alleen (of altijd) het geval zijn, wanneer je (nog) in beperking gelooft! 

Dit is een zin om even bij stil te staan. Het is te belangrijk om er zomaar overheen te lezen.

Want dit betekent dat: wanneer je angst ervaart je nog niet bewust bent (van bewustzijn). Je gelooft nog in beperking. Hier volg je nog niet je ware, vrije natuur en ben je niet in verbinding met je verlangens! Je bent nog verloren: afhankelijk (stuurloos)!

In plaats van je buiten jezelf te richten op de waarheid van anderen en daaraan vast te houden is het de bedoeling dat je innerlijk jouw leiding opspoort en precies datgene wat hierin naar voren komt ‘op je systeem te leggen’. Je zal direct voelen dat je systeem kalmeert. 

Als je tot diep in je cellen beseft dat jij niet het systeem bent maar dat je systeem jouw dienaar is, zul je het kunnen sturen naar jouw zielsmissie. Ervaar je angst? Weet dan dat je niet in de stoel van leider zit. Je bent uit de verbinding. Kom terug en kalmeer je systeem. Stem je opnieuw af op je verlangen, volg de route van flow en begeleid je systeem vanuit flow in de richting van het verlangde.

Liefs, Nicky

Over de schrijver
Nicky Verbeek spreekt en schrijft over bewustzijn.Boeken: Je bent vrij (2014) | Draaien naar de Bron (2018) | Flow (2022)
Reactie plaatsen

Wil je meer weten? Ga naar: https://nickyverbeek.nl/