Algemene voorwaarden

Boek

1. Voor het online aankopen van het boek geldt een herroepingsrecht van 14 dagen. (14 dagen niet goed, geld terug).

Persoonlijk traject

2. Ter bevestiging van de gemaakte afspraak voor een persoonlijk gesprek wordt er een factuur  opgemaakt. De factuur is bindend. Je ontvangt de factuur per mail.

3. Je betaalt de factuur voorafgaand aan het gesprek via online overboeking.

4. Een afspraak voor een persoonlijk gesprek kan tot 24 uur van te voren volledig kosteloos worden geannuleerd. Het eventueel betaalde bedrag wordt teruggestort op je rekening. Indien je bínnen 24 uur voor de ingeplande afspraak annuleert ben je verplicht om de kosten voor de gereserveerde tijd te betalen. Uitzondering: Mocht er binnen die 24 uur alsnog een nieuwe afspraak kunnen worden ingepland (op de door jou gereserveerde plek) dan wordt jouw factuur gecrediteerd en het bedrag (indien alreeds voldaan) teruggestort.

Lezingen

5. De prijzen voor lezingen zijn van BTW vrijgesteld. Hier worden dan ook geen BTW facturen voor opgemaakt. Bij het aankopen van een ticket ontvang je per mail een aankoop bevestiging.

6. Reeds betaalde tickets voor een lezing kunnen bij annulering niet worden teruggevorderd, maar wel worden doorgegeven aan vrienden of kennissen.

7. Wanneer je voor een lezing reserveert ben je verzekerd van een plaats, kom je zonder reservering dan geldt: vol=vol.

Events

8. De prijzen voor alle dag , weekend of week – Events zijn inclusief 21% BTW. Je meldt je aan door een ticket te kopen. Bij het aankopen van een ticket ontvang je per mail een aankoop bevestiging.

9. Het annuleren van deelname aan een dag , weekend of week – Event is kosteloos mogelijk tot één maand voor de datum, tot 2 weken voor de datum zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is er geen restitutie meer mogelijk.

Opnamen & Privacy

10. Tijdens alle events en lezingen kunnen er eventueel audio- en/of video-opnamen worden gemaakt. Met het akkoord op de algemene voorwaarden geef je aan hiervan op de hoogte te zijn en jouw eigen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.

11. Het is toegestaan om zelf audio opnamen te maken tijdens een event of lezing, maar uitsluitend voor privé gebruik. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan om geluidsopnamen of uitgeschreven citaten van een event of lezing te delen. Geluidsopnamen en uitgeschreven stukken van een event of lezing die via Social Media (zoals Mixcloud, Facebook, Twitter en Linkedin) door Nicky zelf worden verspreid kun je (ongewijzigd) verder verspreiden door ze te delen. Hierbij moet de bron van de geluidsopname of de tekst duidelijk zichtbaar worden vermeld.

12. Alle bijeenkomsten worden gekenmerkt door persoonlijke interacties. Voor een veilige persoonlijke beleving tijdens een bijeenkomst wordt van alle deelnemers verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van de andere deelnemers. Er worden geen namen genoemd en verspreid. Informatie over deelnemers zal bij eventuele verdere verspreiding alleen worden verwerkt als deze van tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar is gemaakt. Informatie die door jou zelf wordt vrijgegeven tijdens bijeenkomsten zijn voor eigen verantwoordelijkheid zoals genoemd in artikel 11.

Online Programma

13. Voor het online aankopen van het Online Programma geldt een herroepingsrecht van 14 dagen (14 dagen, niet goed, geld terug). Dit herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer er gedurende deze 14 dagen aantoonbaar gebruik is gemaakt van het programma (er wordt nagekeken hoe vaak er is ingelogd, hoeveel contactmomenten er zijn geweest en hoeveel persoonlijke begeleiding er heeft plaatsgevonden). Ook is het herroepingsrecht niet van toepassing wanneer men gebruik maakt van termijnbetalingen (art. 15)

14. De prijs voor het Online Programma is inclusief 21% BTW. Je meldt je aan via de procedure op de online leeromgeving. Na aanmelding en betaling van het online programma ontvang je per mail een aankoop bevestiging. Dit geeft je 6 maanden toegang tot de online leeromgeving. Mocht je daarna toch nog meer tijd nodig hebben dan kan de toegang (volledig gratis) met nog eens 6 maanden worden verlengd. Het is mogelijk om de betaling in 3 termijnen  te voldoen. Dan ontvang je 3 termijn facturen. Bij het niet tijdig betalen van een termijnfactuur kan verdere toegang tot de online cursus worden ontzegd.

15. Binnen het Online Programma kun je gebruik maken van het Forum (vraag en antwoord). Het Forum is volledig besloten en dus veilig afgeschermd. Het Forum biedt de deelnemers ruimte om persoonlijke vragen te stellen. Voor een veilige online beleving wordt van alle deelnemers verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van de andere deelnemers. Wanneer jouw vraag of ervaring zó gevoelig ligt dat je het niet persoonlijk wilt delen dan heb je de mogelijkheid om je informatie te delen via een ‘alias’ of zelfs volledig anoniem. Met het akkoord op de algemene voorwaarden geef je aan hiervan op de hoogte te zijn en jouw eigen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen.

16. De teksten (inclusief de antwoorden gegeven in het Forum), de geluidsfragmenten, de video’s, en de documenten die je in het Online Programma ter beschikking worden gesteld zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is deelnemers niet toegestaan om deze te verspreiden. Informatie over of direct uit het Online Programma zal bij eventuele verdere verspreiding door Nicky zelf alléén worden verwerkt als deze van tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar naar deelnemers is gemaakt.

17. Bij het niet naleven van de de algemene voorwaarden alsmede het niet naleven van de huisregels van het Forum kan men de verdere toegang tot de online cursus worden ontzegd. Je kunt de huisregels opvragen.

Medische en/of psychiatrische klachten

18. Deelnemers die gebruik maken van antidepressiva, depressief zijn, last hebben van andere ernstige psychische problemen of onder behandeling van een psychiater of psychotherapeut zijn, wordt gevraagd om dit bij aanmelding te vermelden. In overleg kan dan bekeken worden of deelname aan de desbetreffende activiteit wel geschikt en mogelijk is.

Risico en schade

19. Alle vormen van participatie gebeurt op basis van eigen risico. Mijn werkwijze en de daaruit voortgevloeide activiteiten zijn ontstaan vanuit mijn eigen persoonlijke proces van ontwaken. Alle vormen van begeleiding komen tot stand vanuit liefdevolle toewijding en vinden plaats in een persoonlijke setting, maar jij bent, als ontvanger hiervan, zelf verantwoordelijk hoe jij de door mij aangereikte informatie tot je neemt en gebruikt. Ik, Nicky Verbeek, ben dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade aan personen, zaken of vermogen die op welke wijze, positief als negatief, het gevolg zijn van mijn werkwijze of deelname aan de door mij aangeboden activiteiten.

Copyright

20. De teksten en / of documenten van deze website, het boek én de online programma’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Wil je gebruik maken van een tekst of een document, dan dien je hiervoor van te voren persoonlijk om toestemming te vragen. Berichten, video’s, geluidsopnamen en teksten die via Social Media (zoals Facebook, Youtube, Twitter, Mixcloud en Linkedin) door Nicky worden verspreid kun je eventueel (in ongewijzigde staat) verder verspreiden door ze te delen. Hierbij moet de bron van het bericht duidelijk zichtbaar worden vermeld. Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden kan verdere toegang tot de aangeboden activiteiten per direct worden ontzegd. 21.