Algemene voorwaarden & huisregels

Boeken


Artikel 1. Voor het online aankopen van de boeken geldt een herroepingsrecht van 14 dagen (niet goed, geld terug). De bestelprocedure verloopt zowel via de website www.nickyverbeek.nl (acties en aanbiedingen) alsook via Bol.com (normale verkoop voor Nederland en België). Ook kunnen de boeken worden aangeschaft tijdens bijeenkomsten en trajecten. 


Heb je via deze website boeken besteld en wil je gebruik maken van je herroepingsrecht? Ga dan naar: https://nickyverbeek.nl/retourneren/ 


Artikel 2. Zakelijk boeken bestellen (boekhandels): Klik HIER (https://nickyverbeek.nl/zakelijk-boeken-bestellen/) voor informatie, prijzen en bestellen.


Online Programma: Ontwaken - De Verschuiving


Artikel 3. De prijs voor het Online Programma: Ontwaken - De Verschuiving is inclusief 21% BTW.


Artikel 4. Na betaling van het online programma: ‘Ontwaken’ krijg je toegang tot de online ledenomgeving. Hier bevindt zich het programma dat voor je wordt ontsloten. Je ontvangt 45 lessen. De toegang is onbeperkt (=zolang de online leeromgeving bestaat). 


Artikel 5. Het lesmateriaal: De teksten, geluidsfragmenten, bijlagen én de video’s die je vanuit het online programma ontvangt zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal is strikt bedoeld voor degene die zich voor het programma heeft aangemeld en heeft betaald. Het is dan ook niet toegestaan om deze te delen met anderen of te verspreiden. 


Workshops & Super Soul Sessies


Artikel 6. De prijzen voor losse Workshops - en Super Soul Sessies zijn inclusief 21% BTW. Je meldt je aan door een ticket te kopen of door je aan te melden via de mail. Ter bevestiging van je aanmelding ontvang je een factuur. De factuur is bindend.


Artikel 7. Het annuleren van deelname aan een workshop is kosteloos mogelijk tot vier weken voor de datum, tot 2 weken voor de datum zal 50% van de totaalsom worden teruggeboekt, daarna is er geen restitutie meer mogelijk.


Artikel 8. Tijdens een workshop kunnen er eventueel vanuit de organisator audio- en/of video-opnamen worden gemaakt. Deze kunnen (gedeeltelijk) worden gebruikt voor toekomstige publicatie doeleinden. Je wordt hier – wanneer dat zo is – voorafgaand aan de opname nadrukkelijk op attent gemaakt en expliciet gevraagd om je toestemming. Met het akkoord op de algemene voorwaarden geef je aan hiervan op de hoogte te zijn en je eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.   


Artikel 9. Tijdens de workshops wordt gebruik gemaakt van tekst-, geluid- én beeld materiaal om de boodschap over te brengen. Dit materiaal is strikt bedoeld voor degene die zich voor de workshop heeft aangemeld en heeft betaald Het is dan ook niet toegestaan om tekst- beeld- en geluid materiaal dat aan de deelnemer is verstrekt ter ondersteuning van workshop te delen met anderen of te verspreiden. 


Artikel 10. Alle workshops wordt gekenmerkt door de zeer persoonlijke interacties. Voor een veilige persoonlijke beleving wordt van alle deelnemers verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van alle andere aanwezigen. Er worden geen namen genoemd en verspreid. Informatie over andere aanwezigen zal bij eventuele verdere verspreiding door Nicky Verbeek alleen worden verwerkt als hier van te voren door de deelnemer toestemming voor is gegeven óf redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar is gemaakt. Informatie die door jou zelf wordt vrijgegeven tijdens bijeenkomsten zijn voor eigen verantwoordelijkheid, zoals genoemd in artikel 8.


Online Programma: Bewust Creëren - De Verbinding


Artikel 11. De prijs voor het online programma 'De verbinding' is inclusief 21% BTW. Ter bevestiging van je aanmelding wordt een factuur opgemaakt. De factuur is bindend. Je ontvangt de factuur per mail. Je betaalt de factuur voorafgaand aan de start van het traject. Je kunt ervoor kiezen om in één keer of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen wordt maandelijks het verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd (SEPA incasso). 


Artikel 12. Na aanmelding en betaling krijg je toegang tot de online leeromgeving. Het traject bestaat uit 6 modules. Elke maand komt er 1 module vrij. De toegang tot de online ledenomgeving en al het lesmateriaal is voor de duur van 1 jaar. 


Artikel 13. Het uitgebreide lesmateriaal: De mails, de teksten, bijlagen, geluidsfragmenten en de video’s  die je vanuit het online programma ontvangt zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal is strikt bedoeld voor degene die zich voor het programma heeft aangemeld en heeft betaald. Het is dan ook niet toegestaan om deze te delen met anderen of te verspreiden.  


Artikel 14. Onderdeel van het online programma 'De Verbinding' zijn de (online) groepsbijeenkomsten.

Voor een veilige persoonlijke beleving wordt van alle deelnemers verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van alle andere aanwezigen. Er worden geen namen genoemd en verspreid. Informatie over andere aanwezigen zal bij eventuele verdere verspreiding door Nicky Verbeek alleen worden verwerkt als hier van te voren door de deelnemer toestemming voor is gegeven óf redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar is gemaakt. Informatie die door jou zelf wordt vrijgegeven tijdens bijeenkomsten zijn voor eigen verantwoordelijkheid, zoals genoemd in artikel 8.


Artikel 15. De (online) groepsbijeenkomsten in De Verbinding zijn uitsluitend bedoeld voor de deelnemers. Het is niet toegestaan om anderen live deel te laten nemen aan de bijeenkomsten. Het is tevens niet toegestaan om het gedeelde materiaal dat is voortgekomen uit de opnamen van de (voorgaande) online bijeenkomsten te delen met anderen of te verspreiden. 


Individuele Sessies


Artikel 16. Het is mogelijk om een privé sessie met Nicky in te plannen. Een privé sessie duurt 135 minuten en kost 295,00 inclusief 21% BTW. De afspraak wordt per mail ingepland en bevestigd. Vervolgens wordt de factuur opgemaakt. De factuur is bindend. Je ontvangt de factuur per mail. De factuur dient voorafgaand aan de sessie te zijn voldaan. 


Artikel 17. De individuele sessies vinden plaats op locatie (De 'Coachboot') in Nederhorst den Berg of online (via Zoom. Skype of Facetime).


Artikel 18. Het annuleren óf verplaatsen van een gemaakte afspraak dient minimaal één dag (24 uur) van te voren doorgegeven te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie als afgenomen worden beschouwd.


Artikel 19. Het is ook mogelijk om een privé traject aan te gaan. Een traject duurt 5 weken en bestaat uit 5 sessies ( 1 sessie per week). Alle sessies dienen binnen een tijdsbestek van maximaal 6 weken te worden afgenomen.


Artikel 20. Er kan voor worden gekozen om de sessie in beeld of geluid op te nemen. Hier dient voorafgaand aan de sessie door beide partijen expliciet toestemming voor worden gegeven. De sessie kan dan door de deelnemer worden teruggeluisterd of bekeken ter ondersteuning van het begeleidingsproces. Dit is de enige functie en het enige doel voor de opname. Het is niet toegestaan om audiomateriaal van een sessie uit te wisselen met anderen.


Artikel 21. Het materiaal dat wordt verstrekt ter ondersteuning van het Individuele begeleidingstraject is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze te delen met anderen of te verspreiden. 


Medische en/of psychiatrische klachten


Artikel 22. Deelnemers die gebruik maken van antidepressiva, depressief zijn, last hebben van andere ernstige psychische problemen of onder behandeling van een psychiater of psychotherapeut zijn, wordt gevraagd om dit bij aanmelding te vermelden. In overleg kan dan bekeken worden of deelname aan de desbetreffende activiteit geschikt dan wel mogelijk is.


Risico en schade


Artikel 23. Alle vormen van participatie gebeurt op basis van eigen risico. Nicky Verbeek is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan personen, zaken of vermogen die op welke wijze, positief als negatief, het gevolg zijn van deelname aan de aangeboden activiteiten.


Copyright


Artikel 24. De teksten en / of documenten,  van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wil je gebruik maken van een tekst of een document, dan dien je hiervoor van te voren persoonlijk per mail om toestemming te vragen. Berichten, video’s, geluidsopnamen en teksten die via Social Media (zoals Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Mixcloud, Soundcloud en Linkedin) door Nicky Verbeek, worden verspreid kun je eventueel (in ongewijzigde staat) verder verspreiden door ze te delen. Hierbij moet de bron van het bericht duidelijk zichtbaar worden vermeld.


Schending van de algemene voorwaarden en huisregels


Artikel 25. Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden, de huisregels of bij (herhaling van) ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, zullen gepaste maatregelen worden getroffen. Zo kan (per direct) verdere toegang tot de aangeboden activiteiten worden ontzegd.


AGV


Artikel 26. Deze website (nickyverbeek.nl) alsook de werkzaamheden voortkomend uit de diensten en producten van nicky Verbeek (KvK: 58052623) zijn zodanig ingericht dat er wordt voldaan aan de regelgeving van de wet op de Privacy. Kijk HIER voor onze Privacy verklaring.